Vysoké školy díky systému pro správu majetku mohou efektivně pečovat o svůj rozsáhlý majetek, sledovat náklady na údržbu i kontrolovat procesy spojené s obnovou majetku.

Správa majetku v oblasti vysokých škol zahrnuje především orientaci v různě rozmístěných budovách (a stavbách obecně), v jejich uspořádání z pohledu organizační či výukové struktury, či rozdílně využívaném majetku. Typy jejich výukových, provozních, skladovacích, ubytovacích a dalších prostor jsou natolik pestré, že je nezbytné plánovitě sledovat velké množství evidencí.

Referenční projekty:

Řešení nabízí tyto evidence:

  • technické - vnějších i vnitřních ploch, budov, místností, zařízení a vybavení
  • inženýrských sítí
  • veškerého majetku
  • správní a fotodokumentace

To vše s vazbami na katastr nemovitostí i geoinformace a s grafickým vyobrazením či umístěním v přehledné mapě.

S těmito komplexními a provázanými informacemi mají univerzity jedinečný nástroj pro sledování nákladů na údržbu a na kontrolu procesů spojených s obnovou majetku. Mohou tak efektivně pečovat o svůj rozsáhlý majetek.

V možnostech softwaru je zároveň propojení pro systémy typicky využívané v akademickém prostředí, tj. systémy studijních agend, a rozšířené finanční systémy. Kombinace grafických, technických a popisných informací nabízí využití jak na straně správy zařízení, tak na straně studentů.