Navrhujeme provozně-technická řešení umožňující integraci a zpřístupnění technických, provozních a majetkoprávních údajů sledovaných vodárenskou společností všem oprávněným uživatelům.

 

 

Provozně-technické řešení speciálně vyvinuté pro potřeby vodárenství poskytuje prostorově vztažené informace o:

  • distribuční síti
  • areálu závodu
  • připojených zákaznících
  • technických a správních evidencích
  • fotodokumentaci a nejrůznějších úlohách spojených s provozem soustavy
Řešení může být obohaceno o data katastru nemovitostí, ortofotomapy či data z jiných využívaných systémů. Využívá se při identifikaci místa poruchy, při získávání informací o veškerých prvcích vodovodní sítě či nemovitém majetku, při plánování odstávek, revizí a údržby. Kombinací grafických, technických a popisných informací uživatel získává komplexní pohled na vodárenskou síť a majetek společnosti.

Je proto velmi jednoduché s těmito informacemi daný objekt spravovat a na základě získaných informací rozhodovat o efektivnějším využití zdrojů a zhodnocování vynaložených prostředků.