Číslo 04 | Prosinec 2015

Nové vedení společnosti HSI spol. s r.o.

Ing. Miroslav Kaňka Společnost HSI, spol. s r. o., dodávající geografické informační systémy, představila nové vedení firmy. Na valné hromadě byl jednatelem a ředitelem HSI ustanoven Ing. Miroslav Kaňka a prokuristou byl zvolen Ing. Zdeněk Švenka. Uvedená změna již nabyla právní platnosti a je zapsána v Obchodním rejstříku. Vedení divize softwaru se nově ujímá Ing. Jiří Lagner.

"Jsem přesvědčen, že společným úsilím se nám podaří vyrovnat se se ztrátou dlouholetého ředitele společnosti Ladislava Bečvaříka a navázat na úspěšné působení HSI nejen na českém trhu," doplňuje Ing. Miroslav Kaňka, nový ředitel a jednatel společnosti. "Naším cílem je zajištění plného rozsahu služeb tak, abychom byli všem zákazníkům spolehlivým a preferovaným obchodním partnerem." Přečíst si celou zprávu.

Jak používat modul AMI údržba už vědí i pracovníci údržby na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně
v Ústí nad Labem


Logo Univerzity Jana Evangelisty Purkyně
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem používá modulární systém AMI (Asset – Management – Information), který jim poskytuje užitečnou podporu pro správu majetku a provozu. V nedávné době bylo rozhodnuto o kompletním využití modulu AMI údržba a jeho rozšíření o další požadované funkcionality. Vzhledem k tomuto plnému nasazení modulu, bylo nutné uskutečnit školení pracovníků údržby UJEP v Ústí nad Labem.

Cílem školení bylo, naučit se používat modul AMI údržba při každodenní pracovní činnosti, dokázat vyhodnotit obdržený požadavek na provedení opravy a určit jeho prioritu, zpřehlednit vynaložené náklady fakult na použitý materiál a na provedené práce. Výsledkem realizovaného školení je snadná orientace pracovníků v modulu AMI údržba, práce v přehledném seznamu oprav (podle přidělených priorit vedoucím údržby) a jejich proveditelnost ve stanovené časové ose. Samozřejmostí nasazeného systému AMI jsou manažerské výstupy do Excelu, nebo formou různých grafů. Do budoucna se počítá s rozšířením modulu AMI údržba o funkce, které se budou zabývat reklamacemi, sledováním technického stavu a závad na budovách UJEP Ústí nad Labem.

Proškolili jsme pracovníky pozemkových úřadů na produkty Bentley

Školení Bentley na SPÚ Společnost HSI realizovala komplexní školení pracovníků poboček krajských pozemkových úřadů na software Bentley Map PowerView a přispěla tak k naplňování průběžného vzdělávacího programu zajišťovaného Státním pozemkovým úřadem. Školení probíhalo v sídle SPÚ. Obsahem jednodenního školení bylo především seznámení s pracovním prostředím softwaru, práce s výkresem/modelem, referenční propojení výkresů, práce s rastry, kreslení, výběr elementů, tisky a další témata dle požadavků zákazníka.

Jako partner společnosti Bentley Systems je společnost HSI autorizována k provádění certifikovaných školení vybraných produktů Bentley. A pokud i vy si přejete prohloubit své vědomosti, neváhejte a vyberte si z naší nabídky školení.

Mikulášská nadílka na produkty Bentley

AKCE – Mikulášská nadílka Pořiďte si novou licenci softwaru Bentley Map PowerView v kombinaci s produkty HSI a ušetřete až 30 % z pořizovací ceny.

Produkt Bentley Map PowerView slouží k snadnému prohlížení a editaci prostorových dat. Software HSI je určen k zpracování výsledků geodetického měření, pro tvorbu dokumentace skutečného provedení stavby i tvorbu projektové dokumentace.

HSI Mikuláš naděluje od 1. prosince do 15. prosince 2015.

Pro nezávaznou konzultaci i poptávku nás neváhejte kontaktovat e-mailem pavel.borek@hsi.cz nebo na čísle 602 201 539.

Migrace databází Oracle je pro specialisty z HSI hračka

Během listopadu 2015 proběhla v rámci prostředí společnosti Unipetrol RPA, s.r.o. migrace provozovaných databází Oracle z verze 10g a verze 9i do nové verze 12c Enterprise Edition. Součástí migrace byla i obměna využívaného hardwaru a přechod na novou verzi OS Microsoft Windows.

Ze všeho nejdříve bylo potřeba zajistit správné naplánování a součinnost jednotlivých aktérů, aby doba odstávky dotčených systémů byla pro koncové uživatele co nejkratší. Vlastní migrace byla rozdělena do několika kroků. Začalo se přípravou nového prostředí. Následoval upgrade stávající verze 10g na poslední dostupnou verzi 10.2.0.5 pro zajištění bezpečného přechodu na verzi 12c. Navazovalo provedení exportu dat z verze 10g a import do nové instance databáze verze 12c. Změna aplikační logiky nebyla nutná a tak již chvíli po dokončení importu mohlo být zahájeno uživatelské testování. To proběhlo úspěšně a systém byl znovu uživatelům zpřístupněn již z nového prostředí po jednodenní odstávce.

Oracle databáze 12c Přínosem migrace je zajištění chodu aplikací na nejnovější verzi Oracle databáze 12c a možnost nasazování různých bezpečnostních mechanismů a oprav, jež jsou pravidelně vydávány. Verze databáze 12c přináší řadu novinek a rozšíření, které mohou aplikace využívat a poskytovat tak koncovým uživatelům větší komfort ovládání a množinu dostupných funkcí a nástrojů pro práci s daty.

HSI přednášela na konferenci GIS Esri v ČR 2015

Přednáška na téma Automatizované zpracování dokumentace staveb v podání zástupců HSI a ČEZ distribuce zazněla 4. listopadu na konferenci GIS Esri v ČR. V Kongresovém centru Praha se sešlo více než 850 odborníků na geoinformační technologie a zástupci společnosti HSI byli u toho. Ing. Miroslav Kaňka ze společnosti HSI, spol. s r.o. společně se Zbyňkem Businským z ČEZ Distribuce, a.s. vystoupili s prezentací na téma Automatizované zpracování dokumentace staveb, v rámci které představili projekt rozšíření Portálu ČEZ pro komunikaci s veřejností, realizovaný společností HSI. Výsledkem projektu je automatizovaná oblast zpracování projektové dokumentace a dokumentace skutečného provedení stavby (ročně je realizováno cca 17 tisíc staveb), tedy automatizace exportů, převzetí a kontroly dat, následných importů dat do GIS a významné rozšíření dodavatelsky připravovaných dat o atributy a relace. Bližší informace o projektu naleznete v prezentaci nebo v příspěvku do sborníku zde!

Data katastru nemovitostí, která opravdu potřebujete

Na základě vašich individuálních požadavků poskytujeme komplexní službu zajištění dat katastru nemovitostí. Provádíme nejen import dat např. do GIS aplikací, ale také jejich fyzické obstarání a vyúčtování v rámci jediné smlouvy. Dochází tak ke snížení administrativních nákladů a nákladů spojených s importy a definovaným rozsahem dat. Data nabízíme jak ve kvartální, tak i měsíční periodě aktualizace. Naše know-how dovoluje strukturovat dodávku dat KN na základě vašich vlastních představ a nejrůznějších omezení dle účelů, ke kterým data potřebujete. Můžete kombinovat různá územní, atributová a časová kritéria. Data Katastru nemovitostí jsme oprávněni poskytovat dalším subjektům na základě smlouvy s Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním.

Službu zajištění dat KN si mimo jiné oblíbily firmy, které vyhledávají vhodné investice do nemovitostí a pozemků podle vlastních představ, ale také firmy co musí mít přehled o změnách v pravidelně aktualizovaných datech KN. Zákazníci využívají naše služby zejména proto, že jim dokáží zpřehlednit a přímo zacílit na vybranou oblast, do které chtějí investovat, nebo již investovali a sledují "jen" změny ve výpisu dat KN. V neposlední řadě tak zákazníci ušetří spoustu času při práci s daty KN a jejich zpracování.

Více o službě Data KN najdete na webových stránkách společnosti HSI. Vaše dotazy můžete zasílat na adresu jakub.hradil@hsi.cz.

Vychutnejte si moderní web HSI

Dne 22. září jsme spustili nové webové stránky HSI. Nový web je jednodušší, přehlednější a přizpůsobí se jakékoli velikosti obrazovky. Budeme rádi, pokud si najdete chvilku a na nové stránky zavítáte. Najdete na nich plno inspirativních řešení z oblasti geoinformatiky, jejichž přínosy můžete ocenit i vy. Pokud budete mít jakékoli náměty a dotazy k webu, nebo nebudete moci dohledat Vámi požadované informace, napište nám na adresu marketing@hsi.cz. Rádi Vám odpovíme!

Nový web HSI

Jaké byly výsledky auditu systému řízení společnosti

Dne 29. 9 - 3. 10. 2015 proběhnul v HSI, spol. s r.o. pravidelný audit systému řízení provedený certifikačním orgánem URS, s.r.o. Audit byl zaměřen na kontrolu shody systému řízení společnosti se standardy ISO 9001:2008 (řízení kvality), ISO 20000-1:2011 (řízení IT služeb) a ISO 27001:2013 (řízení bezpečnosti informací). V případě standardu ISO 27001 se současně jednalo o audit recertifikační. Výsledky auditu potvrdily, že se úspěšně daří udržovat a rozvíjet systém řízení společnosti v souladu s uvedenými standardy ISO.

Loga ISO


ČASOPIS HSI NEWS

Aktuální číslo: 35 – jaro 2015

Hlavní téma: Jednotná evidence nemovitostí skupiny PRE

Chci odebírat HSI NEWS

Archiv starších čísel

HSI, spol. s r.o., Olšanská 2643/1a, 130 80 Praha 3, tel.: +420 224 809 511, fax: +420 224 809 512
Máte-li připomínky nebo komentáře k HSI INFO Newsletteru, rádi o nich uslyšíme. Zašlete nám rovněž vaše náměty, přání a stížnosti,
včetně změn vaší e-mailové adresy, technických potíží s doručením apod. na adresu redakce.
Pokud si již dále nepřejete, abychom vám HSI INFO Newsletter zasílali, kontaktujte nás, prosím.