Číslo 03 | Září 2015

Přejděte s HSI snadno na nový formát ČEZ RDF

Společnost ČEZ Distribuce, a. s. dne 17. 7. 2015 zahájila produktivní provoz rozšířeného Geoportálu s podporou zpracování dat projektové dokumentace a dokumentace skutečného provedení stavby ve formátu RDF. Současně vstoupila v platnost aktualizace metodiky DSO_ME_0139_r09_z1. HSI realizovala nejen vizuální stránku komunikace na Portále ČEZ Distribuce, ale také nástroje pro export podkladových dat, pro přejímku dat zpracovaných podle této metodiky a jejich následný import do GIS. Současně byl pro zhotovitele ČEZ vytvořen nástroj pro tvorbu dat v tomto novém formátu.

Nová metodika přináší výraznou změnu ve způsobu tvorby dat, avšak pro stávající uživatele softwaru HSI nebude přechod na nový formát představovat velký problém. Pro nový formát RDF, který rozšiřuje zejména atributovou složku objektů, včetně relací mezi nimi, vznikl samostatný modul ČEZ RDF obsahující standardní kresebné funkce. Formát RDF je v softwaru HSI vytvářen pomocí technologie XFM firmy Bentley.

V řadě případů představuje nový formát zjednodušení práce:

 • výrazné snížení počtu výkresů, se kterými je třeba pracovat

 • anotace jsou generovány z negrafických atributů prvků a jejich aktualizace je snadnější

 • implementovány jsou závislé číselníky, které uživatele podpoří ve výběru správné hodnoty

 • přehlednější datový model - řada grafických prezentací prvků byla nahrazena negrafickými atributy jednoho prvku

HSI také chystá řadu školení, která uživatelům softwaru HSI napomohou k hladkému přechodu na nový způsob tvorby dat.

Pozvánka na seminář Aplikační software HSI a první zkušenosti s RDF

školení - ilustrační fotoVážení zpracovatelé geografických dat, zveme Vás na seminář, který se bude konat 1. října 2015 v Praze. Dozvíte se, jak co nejefektivněji zpracovávat geografická data od načtení bodů přes pořízení kresby a její kontrolu až po tisk a export do požadovaných formátů nad platformou Bentley Systems, jak maximálně využít potenciál aplikačních nadstaveb HSI ProGEO, EnPRO a HSI Tools a získáte exkluzivní informace o prvních zkušenostech s formátem RDF přímo od zástupce ČEZ Distribuce.

Seznámíte se s konkrétními příklady užití aplikačního softwaru, můžete se zúčastnit Workshopu zaměřeného na základy práce se softwarem HSI, v tombole budete mít možnost získat k užitečným informacím i věcné ceny.

Více informací a přihlášku naleznete zde. Těšíme se na setkání s Vámi!

Provádějte nejen odečty, ale i revize či servisní zásahy přímo v terénu

Provedene prace na jednotlivych OMReagujeme na požadavky z řad našich zákazníků a rozšiřujeme funkčnost Mobilního klienta systému AMI. Stávající funkcionalita odečtů provozních údajů byla doplněna o podporu provozních činností prováděných terénními pracovníky. Konkrétně se jedná o možnost evidovat a plánovat různé typy činností prováděných provozními pracovníky, jako jsou např. revize, kontroly nebo servisní zásahy. Výše uvedené činnosti lze pomocí rozšířeného řešení jak evidovat, tak i plánovat a v neposlední řadě kontrolovat způsob a kvalitu jejich provedení.


Nasazení Mobilního klienta AMI zajišťuje zvýšení efektivity provozních činností a tím i přímou úsporu provozních nákladů. Zároveň zvyšuje komfort práce pro techniky v terénu, kteří mají dostupné technické informace potřebné ke své práci on-line a eliminuje jim administrativu a papírové výkaznictví.

AKCE - Crossgrade z PowerDraft za výhodných podmínek

Pořiďte si Bentley Map PowerView nebo Bentley Map SA.

 • Používáte MicroStation PowerDraft?

 • Potřebujete pracovat s XFM (RDF) formátem?

 • Rozhodujete se, zda přejít na Bentley Map PowerView nebo dokonce Bentley Map SA?

Využijte exkluzivní nabídku a ušetřete až 50 % z ceny!

Akce Crossgrade Při přechodu z produktu MicroStation PowerDraft na Bentley Map ušetříte až 50 % z ceny oproti nákupu nové licence. Díky pořízení Bentley Map (PowerView nebo SA) budete moci pracovat s formátem XFM (RDF), používat nadstavbový software HSI (ProGEO, EnPRO) a zpracovávat výsledky geodetického měření, vytvářet dokumentaci skutečného provedení stavby nebo projektovou dokumentaci. Tato nabídka platí v kombinaci s produkty HSI.

Pro nezávaznou konzultaci i poptávku nás neváhejte kontaktovat e-mailem pavel.borek@hsi.cz, telefonicky na čísle 602 201 539 nebo vyplňte formulář a my Vás budeme kontaktovat.Nová verze POZEM zvýší komfort projektanta

Nástroj pro projektování pozemkových úprav POZEM se kontinuálně vyvíjí již více než 20 let. Úplně největší vliv na rozvoj v posledních dvou letech měl jednoznačně nový výměnný formát pozemkových úprav VFP. A jak přicházejí první zkušeností s přejímkou složitějších etap KoPÚ (nároky a návrh), je nutné na tyto změny reagovat také v softwaru POZEM.

Do konce roku 2015 se můžete těšit na nový POZEM verze 15. A co bude obsahovat za novinky? Především zcela přepracovaný způsob práce s poznámkami, kdy poznámky k parcelám půjde vybírat z číselníku. Změny zasáhnou i funkci Projektování, kde půjde například přímo z hlavního dialogu přiřadit parcele jiný právní vztah z nároku. Funkčnost pracující se souhlasy vlastníků s návrhem bude v Projektování pracovat s tolerancí, při které se souhlas označí za neplatný. Rozvoj čeká i funkci Přerozdělení podílů, která bude hledat pro vybrané podíly nové LV, na kterém jsou vybraní vlastníci ve stejném poměru. Zapracovány budou i další drobnější připomínky a náměty a plně věříme, že nová verze zvýší komfort projektanta.

Představujeme Bentley MicroStation CONNECT Edition

Bentley MicroStation CONNECT EditionSpolečnost Bentley přichází s novou moderní generací MicroStation. Ta obsahuje kromě mnoha užitečných vylepšení a novinek také řadu dalších možnosti, které vedou ke zvýšení produktivity uživatele.

 • Funkční komponenty a novinky v parametrickém modelování - průběžné zajištění integrity dat, funkční komponenty, integrace s cloudovou službou ProjectWise Catalog Services

 • Centrum dokumentace - zjednodušené indexování listů, zrychlená tvorba a uspořádání listů, pravidla zobrazování řízená dle vlastností prvků, automatizované vytváření přehledů a poznámek dle vlastností prvků

 • Intuitivní uživatelská zkušenost - nové jednodušší uživatelské rozhraní, personalizované návrhy pro odběr novinek a pro studium, podpora pro CONNECTED (související) projekty

 • Modelování dle skutečnosti – vylepšená podpora pro připojení kontextu v geodetických sítích, intuitivní mapování mračen bodů na geodeticky měřená vektorová data

 • …a mnoho dalšího!


ČASOPIS HSI NEWS

Aktuální číslo: 35 – jaro 2015

Hlavní téma: Jednotná evidence nemovitostí skupiny PRE

Chci odebírat HSI NEWS

Archiv starších čísel

HSI, spol. s r.o., Olšanská 2643/1a, 130 80 Praha 3, tel.: +420 224 809 511, fax: +420 224 809 512
Máte-li připomínky nebo komentáře k HSI INFO Newsletteru, rádi o nich uslyšíme. Zašlete nám rovněž vaše náměty, přání a stížnosti,
včetně změn vaší e-mailové adresy, technických potíží s doručením apod. na adresu redakce.
Pokud si již dále nepřejete, abychom vám HSI INFO Newsletter zasílali, kontaktujte nás, prosím.