Číslo 02 | Červen 2015

Propojení agend o nemovitostech v nové aplikaci JEN na PRE výrazně zefektivňuje práci


Evidence nemovitostí HSITaké udržujete informace o svých nemovitostech ve více evidencích? Chcete vědět, jak si udržet přehled a při tom ušetřit čas, mít vždy aktuální data a zefektivnit svou práci? Ukážeme Vám, jak lze provázat jednotlivé evidence a propojit je na ostatní systémy jako je SAP, GIS nebo katastr nemovitostí. Inspirujte se řešením společnosti HSI, které realizovala pro skupinu PRE. Popis řešení včetně přínosů si můžete přečíst zde.

Systém správy majetku AMI nově ve společnosti Technopol Servis, a.s.

Kongresové centrum společnosti Technopol Servis, a. s.

Společnost Technopol Servis, která provozuje konferenční centrum a zabývá se pronájmem kancelářských prostor, přistupuje ke generační obměně systému AMI.

V rámci projektu bude dokončena pasportizace kongresového centra včetně parkovacích prostor. Dále bude nasazen zcela nový modul HelpDesku a Údržby pro řešení běžných servisních činností, ale také např. modul Rezervace, který bude sloužit nejen pro automatizovanou rezervaci zasedacích místností, ale bude kompletně pokrývat procesy rezervace konferenčních prostor, včetně řešení cateringu a dalších souvisejících služeb. Bude zde rovněž implementován modul Nájmy pro podporu zajištění smluvních vztahů a služeb poskytovaných nájemcům kancelářských prostor.

Cílem projektu je plná integrace AMI s ekonomickým systémem a systémy vstupních karet budovy a parkování. Centralizace těchto agend do systému AMI umožní zefektivnění především v oblasti administrativy a při správě a evidenci jednotlivých smluvních vztahů s nájemci kancelářských prostor. Zákazníci Technopol Servis se mohou v budoucnu těšit i na mobilní aplikaci pro hlášení servisních požadavků.

Za společnost HSI jsme rádi, že můžeme společnosti Technopol Servis nabídnout moderní systém AMI 7.3, který nejen pomůže zefektivnit interní procesy, ale především přinese lepší služby zákazníkům.

HSI opět získala mezinárodní ocenění D&B Top Rating

Oceneni D&B Top Rating

Společnost HSI, spol. s r.o. stejně jako v předchozích dvou letech i letos splnila podmínky a kritéria k získání mezinárodního ratingového ocenění D&B Top Rating. Ocenění je udělováno celosvětově uznávanou společností Bisnode D&B a rating 1 značí finančně silnou, efektivně hospodařící společnost s minimálním rizikem při obchodních vztazích. V rámci mezinárodního hospodářského hodnocení všech podnikatelských subjektů v České republice společnost Dun & Bradstreet informuje o mezinárodně-ekonomické stabilitě, solventnosti a důvěryhodnosti společnosti HSI a schopnosti uspět na podnikatelském trhu v České a Slovenské republice včetně zahraničí. Společnost HSI, spol. s r.o. má přidělen unikátní devítimístný číselný znak tzv. D-U-N-S číslo ("mezinárodní IČ") a je členem elitní skupiny 2 % českých a slovenských společností.

UMPRUM bude připraveno díky implementaci správy majetku AMI

Budova UMPRUM Na počátku června byl na Vysoké škole umělecko-průmyslové (UMPRUM) zahájen projekt implementace pasportizačního systému. Stávající programové vybavení pro správu majetku iFIS bude doplněno integrací se systémem AMI od společnosti HSI. Implementace bude realizována do konce roku 2015 a systém tak bude do roku 2016 připraven na rozšíření o data z nové budovy, která bude v blízké budoucnosti součástí UMPRUM.


Nový ceník produktů Bentley

Od prvního července 2015 dochází ke změně cen produktů společnosti Bentley Systems. Pro aktuální ceny nás můžete kontaktovat emailem obchod@hsi.cz nebo vyplnit formulář umístěný na našich webových stránkách. Rádi Vám poradíme a sdělíme aktuální ceny.

Jak připravit data pro bezproblémový export do VFP aneb nejčastější chyby při tvorbě VFP

Již jsou tomu dva roky, kdy formát VFP začal být závazný pro odevzdání dat komplexní pozemkové úpravy na pobočce SPÚ. Vzhledem k tomu, že se povinnost týkala pouze nově vysoutěžených projektů, přišel boom odevzdání dat ve VFP až tento rok. Nyní jsou ve formátu VFP již běžně odevzdávány i návrhy nového uspořádání pozemků. Tato skutečnost přinesla mnoho zkušeností, na základě kterých se snažíme zdokonalovat náš software POZEM a POZEM+ tak, aby komunikace mezi zhotovitelem a pobočkou SPÚ byla co nejhladší.


Vlastní export a import dat je v obou programech vytvořen z hlediska obsluhy na stisknutí jednoho tlačítka, nicméně na straně zhotovitele je před exportem nutné mít data v POZEM ve správné struktuře, aby se ve výsledném VFP objevila jen finální data, která v něm být mají. V následujících třech bodech jsou popsány nejčastější problémy, se kterými jsme se u našich zákazníků při exportu do VFP setkali:

  • Výkresy PSZ nebo polohopisu nejsou zatříděny.
    POZEM z výkresů PSZ a polohopisu vyexportuje pouze ty prvky, které mají v sobě identifikátor prvku z definice POZEM. Pokud nejsou prvky kresleny kresebnými nástroji POZEM, nestačí mít prvky pouze nakresleny správnými atributy, ale je nutné jim dodat i tento identifikátor. K tomu slouží funkce Zatřídění, která pokud prvek podle atributů pozná, přiřadí identifikátor automaticky nebo umožní přiřadit prvek z definice ručním výběrem.


  • V databázi zakázky nejsou načteny body obvodu.
    Pro každý lomový bod obvodu KoPÚ musí v databázi bodů zakázky existovat bod s vyplněným číslem a kódem kvality. Body je do databáze možno naimportovat z textového seznamu souřadnic nebo je zadat ručně. Bod, který byl zároveň vyšetřen, musí mít vyplněn i způsob stabilizace. Ten se do databáze bodů importuje jako Poznámka. Pokud bod nebyl vyšetřen, musí se mu po načtení do databáze v informacích o bodu změnit hodnota v položce Typ vyšetření.


  • Výměry bonitních dílů neodpovídají zákresu v mapě.
    Před exportem do VFP je nutno mít nárokový výkres i výkres s návrhem nového uspořádání pozemků oceněn podle aktuálního výkresu BPEJ a skutečného stavu. Při ocenění je nutno mít zaškrtnut přepínač "Zaokrouhlit dle VFP", který spočte výměru dílů podle metodiky VFP. Po ocenění není možno již provádět jakékoliv změny v mapě parcel, BPEJ nebo zaměřeného stavu, nebo ručně opravovat výměru uložených dílů BPEJ.

ČASOPIS HSI NEWS

Aktuální číslo: 35 – jaro 2015

Hlavní téma: Jednotná evidence nemovitostí skupiny PRE

Chci odebírat HSI NEWS

Archiv starších čísel

HSI, spol. s r.o., Olšanská 2643/1a, 130 80 Praha 3, tel.: +420 224 809 511, fax: +420 224 809 512
Máte-li připomínky nebo komentáře k HSI INFO Newsletteru, rádi o nich uslyšíme. Zašlete nám rovněž vaše náměty, přání a stížnosti,
včetně změn vaší e-mailové adresy, technických potíží s doručením apod. na adresu redakce.
Pokud si již dále nepřejete, abychom vám HSI INFO Newsletter zasílali, kontaktujte nás, prosím.