Číslo 01 | Březen 2015

HSI přichází s novými verzemi ProGEO, EnPRO a HSI Tools

ASW HSI

Dne 25. 2. 2015 byly uvolněny nové verze nástrojů pro tvorbu, kontrolu a editaci prostorových dat - produkty ProGEO, EnPRO a HSI Tools ve verzi 15. Nové verze přináší především vyšší uživatelský komfort, rychlejší práci a jednodušší a snazší ovládání. Postupná distribuce produktů zákazníkům, kteří mají platný certifikát o Rozšířené Softwarové Podpoře (RSP) a tudíž obdrží upgrade zdarma, byla zahájena ve středu 25. února.
Největší změnou prošly moduly pro ČEZ s ohledem na revizi směrnice DSO_ME_0139r09, která přináší výraznou změnu ve způsobu tvorby dat. Nově bude možné data PD a DSPS odevzdávat nejen ve stávajícím formátu, ale i v novém formátu označovaném RDF. Tento formát bude v softwarech ProGEO a EnPRO vytvářen pomocí technologie XFM firmy Bentley. Úpravy proběhly i v modulech pro dodavatele E.ON (plyn i elektro), kde došlo k úpravě nastavení kontrol.

Věříme, že i uživatelé ostatních modulů ocení novinky verze 15:

  • nová funkce Statistika nebo funkce na vyhledání bodů bez kresby – s možností body prohlédnout, vybrat či smazat
  • úpravy kontrolních nástrojů – možnost provést kontrolu vyexportované stavby v režimu Přejímka (shodně jako probíhá na straně odběratele)
  • úpravy ve funkci Prohlížení chyb, kde byla doplněna možnost označovat chybu jako „ignorovat/odsouhlasit“ – při další kontrole se tyto chyby již v dialogu nenabízí

Veškeré nové funkčnosti jednotlivých produktů naleznete na webových stránkách HSI.

Rozšíření systému pro správu majetku ve Východoslovenské Energetice, a.s.

AMI pro VSE - modul Údržba

Na začátku roku 2015 byla dokončena další etapa nasazení systému pro podporu správy majetku ve společnosti Východoslovenská Energetika (VSE). Oblast space managementu, tedy evidence budov a jednotlivých prostor VSE se zaměřením na sledování jejich obsazenosti a interní přeúčtování nákladů, byla rozšířena o nadstavbové procesní moduly.
Byl implementován modul Údržba pro řešení požadavků na HelpDesk. Modul poskytuje základní podporu procesům spojených se správou budov a nemovitostí a představuje jednotné místo, prostřednictvím kterého mohou zaměstnanci hlásit poruchy a závady, a žádat o jejich odstranění. Dále byl nasazen modul Rezervace, který řeší využívání zasedacích místností včetně řízení interních nákladů na jejich pronájem a související služby jako např. catering. Cílem bylo optimalizovat vytížení jednotlivých zasedacích místností, minimalizovat konfliktní situace a mít možnost automaticky počítat náklady na provoz. Součástí řešení je i integrace na aplikaci Microsoft Outlook, kam jsou údaje o jednotlivých rezervacích automatizovaně zasílány. Nyní je komplexní řešení nasazeno v ostrém provozu a probíhá jeho údržba. Připravuje se další rozšíření o modul pro rezervaci a půjčování aut a to včetně integrace na klíčový systém pro automatický výdej klíčů.

Speciální akce ProGEO pro ČEZ pro nové zákazníky

Závěrové tabulky a tabulky přejezdů pro SUDOP

SUDOP - závěrové tabulky V průběhu února letošního roku byla úspěšně dokončena druhá etapa projektu „Závěrové tabulky a tabulky přejezdů“ pro firmu SUDOP, systému pro projektování nastavení železničních zabezpečovacích zařízení a uzavírání přejezdů. V první etapě realizované v roce 2014 byly vyřešeny rozsáhlé možnosti zadávání parametrů kolejiště tak, aby výstupem byly tzv. „Závěrové tabulky“, které slouží jako podklady pro nastavení železničních zabezpečovacích zařízení.
V druhé etapě byla vytvořena aplikace „Tabulky přejezdů“. Ta zahrnuje zadávání velkého množství údajů pro definování situace kolem přejezdu tak, aby výstupem byly vypočtené parametry související s uzavíráním přejezdů. Například definuje všechny způsoby, kterými se vlak může přiblížit k přejezdu z hlediska času a rychlosti. Celý složitý mechanizmus definice a výpočtu je dán ČSN (Českou státní normou). Zároveň aplikace umožňuje integraci s původními závěrovými tabulkami z první etapy. Data potřebná pro výpočet parametrů přejezdu lze snadno „načíst“ přímo ze závěrových tabulek dané stanice, místo jejich ručního zadávání.
Výsledkem je komplexní řešení na zadávání vstupních dat a vytváření konečných výstupů v podobě excelovských souborů pro jednotlivé stanice a přejezdy.

Implementace odečtů ve Vodárně Plzeň a.s.

Implementace odečtů ve Vodárně Plzeň a.s. Cílem projektu ve Vodárně Plzeň a.s. (člen skupiny Veolia Česká Republika) byla konsolidace údajů z pravidelných odečtů měřidel do jednoho centrálního místa. Byl proto implementován a částečně modifikován modul AMI HeatIS, který sdružuje sběr dat a práci s odečtovými daty z měřidel. V rámci řešení jsme na základě specifických potřeb zákazníka upravili datový model, změnili použitou terminologii a zapracovali nové reporty. Za zmínku stojí zejména realizace reportu na kontrolu odebírání vody z přírodních zdrojů, ke kterým se váží zvláštní limity. Vše je řešeno prostřednictvím webového portálu. Vytvořená aplikace je navržena tak, aby se mohla nadále rozvíjet směrem k automatizaci některých pravidelných úkolů, řešení provozních problémů s měřidly a k lepší přehlednosti pro běžného uživatele. Možností do budoucna je i využití aplikace pro mobilní odečty a sledování provozních činností, což je integrální součástí modulu.

Nový Bentley Map V8i posouvá hranice zpracování prostorových údajů

Bentley Map Společnost Bentley Systems na začátku roku 2015 představila českou verzi programu pro zpracování prostorových dat Bentley Map SELECTseries 4 a to ve všech úrovních klientů – Bentley Map PowerView, Bentley Map a Bentley Map Enterprise. Bentley Map V8i (SELECTseries 4) je desktop GIS aplikace pro správu infrastruktury, která je nativně ve 3D. Nově obsahuje funkce, které šetří čas a zvyšují produktivitu, čímž snižují náklady a umožňují sdílení prostorových dat mezi různými projekty a firmami.
Nová verze přináší:

  • Novinky v interoperabilitě jako je podpora formátu ESRI souborová geodatabáze, podpora Oracle 12c, CityGML, WFS 2.0, Bing Maps, atd.
  • Rozšířená podpora Oracle Spatial pro zpracování komplexních datových modelů
  • Novinky v oblasti kartografického zpracování dat a výstupů
  • Optimalizace workflow procesů a podpora standardů při zpracování hybridních datových zdrojů pro plánování a navrhování různých variant projektů
  • Vylepšená tvorba výstupů pro mobilní zařízení s aplikací Bentley Map Mobile
  • Optimalizace rozhraní API pro doplňkové aplikace nezávislých vývojářů
Nový Bentley Map si můžete sami vyzkoušet na portále http://selectservices.bentley.com. S produkty Bentley Vám též rádi poradí konzultanti společnosti HSI na telefonním čísle 602 201 539.

Ohlédnutí za seminářem ČEZ

Seminář ČEZ Dne 19. února se v Praze v prostorách konferenčního centra IKEM konal seminář, který připravila firma HSI ve spolupráci s odborem Správa dat o síti společnosti ČEZ Distribuce. Na semináři se sešlo téměř 180 účastníků, kteří se dozvěděli novinky v revizi metodiky DSO_ME_0139r09. Seznámili se s novým formátem RDF a technologií XFM. Byly jim představeny nástroje, s jejichž pomocí lze ihned pracovat v souladu s novou metodikou. Po přednáškách proběhla téměř dvouhodinová diskuze. Děkujeme všem zúčastněným a těšíme se na další setkání.

Prezentace ze semináře si můžete stáhnout zde. (Platnost odkazu je do 27.3.2015)

Pokud Vás zajímá, jak pracovat dle nové metodiky, můžete se přihlásit na školení ProGEO 15 pro ČEZ RDF - rozdílové školení, v termínech uvedených na stránkách aktuálně vypsaných školení.


ČASOPIS HSI NEWS

Aktuální číslo: Podzim 2014

Hlavní téma: Systém GDiS

Chci odebírat HSI NEWS

Archiv starších čísel

HSI, spol. s r.o., Olšanská 2643/1a, 130 80 Praha 3, tel.: +420 224 809 511, fax: +420 224 809 512
Máte-li připomínky nebo komentáře k HSI INFO Newsletteru, rádi o nich uslyšíme. Zašlete nám rovněž vaše náměty, přání a stížnosti,
včetně změn vaší e-mailové adresy, technických potíží s doručením apod. na adresu redakce.
Pokud si již dále nepřejete, abychom vám HSI INFO Newsletter zasílali, kontaktujte nás, prosím.