Na této webové stránce naleznete přehled posledních dostupných aktualizací určených pro zákazníky s rozšířenou softwarovou podporou RSP (nikoliv vlastní aktualizační balíček). Stahování aktualizačních softwarových balíčků zajišťuje samostatný program HSI Updater, který je nainstalován současně s produktem HSI. Tento program je spojen se serverem HSI a v případě nové verze stáhne aktualizační balíček včetně informací o změnách v produktu, které obsahuje, a nabídne jeho nahrání do systému.

PŘEHLED DOSTUPNÝCH AKTUALIZACÍ
  • ProGEO v17 - v.17.18.000 - distribuce 1.3.2018
  • EnPRO v17 - v.17.15.000 - distribuce 1.3.2018
  • HSI Tools v17 - v.17.02.000 - distribuce 1.2.2018
  • DULMAP v15 - v.15.03.000 - distribuce 8.9.2015
  • GmP v15 - v.15.01.000.00 - distribuce 2.4.2015
  • HSI Tools PRE v16 - v.16.13.000 - distribuce 24.11.2017
  • POZEM v16 - v.16.07.000 - distribuce 1.8.2017
  • POZEM+ v16 - v.16.13.000 - distribuce 1.8.2017

Zavedený způsob distribuce aktualizací našeho SW nevylučuje, aby RSP uživatelé kdykoliv požádali o zaslání webového linku s kompletní instalací poslední verze produktu, do kterého budou všechny předchozí změny zakomponovány. Věříme, že tento způsob distribuce aktualizací našich SW aplikací Vám přinese vyšší rychlost zavádění změn, což by se mělo projevit i ve zvýšení efektivity Vaší práce.

Služba aktualizací je dostupná pouze uživatelům, kteří mají placenou rozšířenou softwarovou podporu (RSP). Uživatelé bez platného certifikátu RSP se mohou o smyslu a výhodách RSP informovat u pracovníků obchodního oddělení HSI viz. kontakty.