Pro doly navrhujeme GISy s centrálním datovým úložištěm prostorových dat o důlní lokalitě a s možností modelování lomu včetně vytváření důlní mapy dle příslušné technické legislativy.

Povrchová těžba surovin je specifická činnost vyžadující přesné a dlouhodobé plánování a dokumentaci nejen pro potřeby řízení těžebních společností, ale i Báňského úřadu a dalších institucí. Provozně technické řešení pro tyto společnosti musí zajistit integraci prostorových dat z mnoha zdrojů (geodetická dokumentace, data geologie, katastrální data, plány postupu těžby, dokumentace plánů a postupů rekultivací a mnoha dalších).

 

Referenční projekty:
  • Realizace geografického informačního systému v Coal Services a. s.
  • Integrace GIS a polohopisných dat pro Severočeské doly
  • Severní Energetická a.s.

Proto řešení musí podporovat hlavní podnikové procesy jako je:

  • jednotná evidence pozemků včetně podkladů pro daň z nemovitostí
  • jednotná evidence rekultivačních ploch
  • jednotný postup pro zajištění správy majetku (včetně veškerých sítí) prostřednictvím geografického informačního systému
  • tvorba důlně-měřické dokumentace
  • vytvoření uživatelských map pro potřeby jednotlivých technických profesí
  • prezentace důlních plánů a geologických řezů
  • integrace s procesy řízení výroby, údržby a podobně

Díky podpoře těchto hlavních procesů, modulárnosti a celkové otevřenosti nabízeného systému, je možné efektivně zajistit řešení pro potřeby společností různé velikosti a těžící různé suroviny jako uhlí, kaolín, štěrky, písky a podobně.