U aplikačních řešení pro veřejnou správu je kladen důraz především na kvalitu řešení, efektivitu, nízké náklady a přínos pro občany.

 

Referenční projekty:
  • Tvorba aplikací a standardů pro realizaci pozemkových úprav pro Státní pozemkový úřad

Účast v pracovních týmech:

  • Ministerstvo vnitra - Tvorba strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v ČR do roku 2020 (GeoInfoStrategie)
  • Digitální Česko

 

Společnost HSI je dodavatelem aplikačních řešení pro veřejnou správu. Klademe důraz především na kvalitu řešení, efektivitu a nízké náklady. Cílem našich aktivit je přispět ke koordinovanému a efektivnímu způsobu zlepšování veřejné správy a veřejných služeb, výrazně přispět ke zjednodušení stávajících postupů a být dlouhodobým vyhledávaným partnerem veřejné správy.

Naše služby zaměřujeme zejména do následujících oblastí:
  • sofistikovaných komplexních informačních systémů pro podporu činností státní správy a samosprávy
  • podpory procesů Efektivní veřejné správy a přátelské veřejné služby (Smart Administration)
  • strategií, studií proveditelností, analýz
  • pravidelných školení a seminářů