Nabízíme informační systémy obsahující kombinaci grafických, technických a popisných informací o různě rozmístěných stavbách, technických prvcích i majetkoprávních vztazích.

Správa budov zahrnuje především orientaci v různě rozmístěných budovách (a stavbách obecně), v jejich uspořádání z pohledu určení, stavebně-technických prvků, využití a správy nájemců. Typy kancelářských, skladovacích, ubytovacích, provozních a dalších prostor jsou natolik pestré, že je nezbytné plánovitě sledovat velké množství evidencí.

Referenční projekty:
  • Systém pro správu majetku a pronájem prostor ve společnosti Technopol Servis, a.s.

Řešení nabízí tyto evidence:

  • technické - vnějších i vnitřních ploch, budov, místností, zařízení a vybavení
  • inženýrských sítí
  • veškerého majetku
  • správní a fotodokumentace

To vše s vazbami na katastr, geoinformace a s grafickým vyobrazením či umístěním v přehledné mapě.

S těmito komplexními informacemi mají správci a provozovatelé k dispozici jedinečný nástroj pro:

  • řízení údržby včetně sledování nákladů
  • kontrolu procesů spojených s obnovou majetku
  • požadavkový systém pro komunikaci mezi nájemci a provozovatelem
  • rezervaci prostor včetně jejich vybavení a občerstvení

V možnostech řešení je zároveň propojení s dalšími systémy (účetní, finanční, bezpečnostní ad.). Kombinace grafických, technických a popisných informací nabízí využití jak na straně správy zařízení, tak na straně nájemců.