Pro všechny, kteří chtějí postupovat podle aktuální BIM metodiky, mít správné a kvalitní nástroje pro tvorbu dokumentace i odbornou a certifikovanou podporu, jsme ti praví, na koho se obrátit. Pomůžeme s nastavením a zahájením tvorby BIM dokumentace ve firmě, poradíme postupy odzkoušené v zahraničí a pomůžeme zkoordinovat Váš první BIM projekt s dostatečnou detailností pro investora i pro zhotovitele. V současnosti spolupracujeme se SUDOP Praha a.s. na budování BIM akademie, která je první svého druhu ve střední Evropě.​ V České republice jsme jediným platinovým partnerem společnosti Bentley Systems, přední světové společnosti zabývající se poskytováním komplexních softwarových řešení architektům, inženýrům, geodetům, konstruktérům a vlastníkům/provozovatelům infrastruktury. Produkty Bentley integrujeme jak do rozsáhlých softwarových řešení, tak je poskytuje jednotlivým zákazníkům formou licencí a služby Bentley SELECT (CONNECT EDITION). Jsme také aktivním kolektivním členem Odborné rady pro BIM.  

 

BIM (Building Information Modeling) je:

 • Proces vytváření a správy dat o budově během celého jejího životního cyklu
 • Otevřená databáze informací o stavbě pro jeho realizaci a provoz po dobu jeho užívání
 • Efektivní předávání informací mezi všemi účastníky stavebního procesu
 • Spolupráce všech zúčastněných v reálném čase na jednom modelu budovy

BIM přináší:

 • Zlepšení komunikace mezi účastníky stavebního procesu
 • Zlepšení kontroly stavebního procesu
 • Zlepšení kvality výsledného díla
 • Zvýšení transparentnosti a lepší přístup k  informacím při rozhodování v  různých etapách životního cyklu stavby
 • Snadnější možnost zpracování variant

Rozumíme BIMu a máme na to nástroje

 

AECOsim - víceoborový software pro návrh, analýzu i vizualizaci stavby v BIM

Bentley AECOsim Building Designer umožňuje efektivní spolupráci při návrhu architektonických, konstrukčních, mechanických a elektrických systémů. Lze v něm vytvářet stavební dokumentaci v jediném a jednotném konstrukčním prostředí. Nabízí pokročilé nástroje a práci se sdíleným souborem knihoven a pracovních postupů. Razantně snižuje náklady na projekt, šetří čas, snižuje rizika projektu, zlepšuje celkovou kvalitu projektu a současně poskytuje vlastníkům budovy vyšší návratnost jejich investic.

MicroStation - jeden z hlavních produktů Bentley pro návrh a tvorbu projektové dokumentace

MicroStation „V8 Generace" produktů společnosti Bentley, je samostatná, komplexní platforma pro projektování a modelování. Mezi ostatními dostupnými SW na trhu, MicroStation nejlépe ze všech podporuje 3D modelování, práci s daty různých formátů, týmovou produktivitu a vývoj specifických aplikací.

ProjectWise - software pro správu projektových informací a spolupráci na projektu

Bentley ProjectWise vytváří informační prostředí pro správu dat, uživatelů a procesů v rámci lokálních i globálních pracovních týmů, složených z pracovníků jedné nebo více spolupracujících organizací. Práce v řízeném prostředí Bentley ProjectWise přináší všem zapojeným uživatelům efektivní kontrolu nad projekty a zvýšení jejich produktivity.


BIM – Řízení projektů ve stavebnictví

 

BIM při projektování

Navrhování projektových dokumentací pomocí služby BIM umožní projektantům simulovat skutečné situace, které mohou v průběhu realizace nastat, a vyřešit tak místa kolize, které by stavba jinak musela řešit „za provozu“. Kromě skutečné simulace modelu je také výhodou možnost úpravy dle požadavků investora tak, aby změny neovlivnily postup výstavby a nevznikaly na stavbě chyby. Díky BIM lze jednoduše projekty koordinovat s ostatními odborníky (např. statik, architekt, atd.) pomocí formátu imodel (formát Bentley Systems pro rozšířený informační model stavby). Přínosem je zásadní omezení či dokonce vyloučení vlastních chyb v projektu.​ Projekce budovy díky BIM umožňuje jednodušší komunikaci s investorem a rychlejší pochopení a schvalování návrhů včetně přesnějšího vytvoření tendrových podkladů pro následný výběr zhotovitele stavby a také interiéru.

Projektant a architekt

 • Snaží se odevzdat projekt/stavbu v co nejvyšší kvalitě

 • Přeje si být odborným partnerem zákazníkovi po celou životnost stavby

Přínosy

 • Efektivnější způsob navrhování o 20-50 %

 • Rychlá reakce na změny v projektu

 • Eliminace chyb při koordinaci s profesemi

 • Podklad pro kvalitnější prezentaci celého projektu investorovi

 • Možnost využití simulací a analýz kompletního virtuálního modelu budovy

BIM při stavbě

Realizační firma přebírá odpovědnost za kvalitní realizaci díla dle projektové dokumentace. Pokud je projektová dokumentace pro realizaci stavby bezchybně zpracovaná, o to více se snižuje šance na chyby během výstavby. Ovšem jen potud, jsou-li projektové informace správně interpretovány. Stavební firmy a jejich zaměstnanci by proto ve vlastním zájmu měli umět pracovat s metodikou BIM a tudíž i požadovat projektové podklady strukturované v podobě informační databáze stavby, zjednodušeně označované jako BIM model.

Stavební manažer

 • Chce zajistit co nejvyšší kvalitu realizace stavby
 • Přeje si stavbu zrealizovat dle časového harmonogramu
 • Snaží se při koordinaci fyzické výstavby odhalit co nejdříve případnou kolizi

Přínosy

 • Zkrácení celého cyklu výstavby budovy
 • Předcházení kolizí a následných víceprací

 • Přehlednost návrhu

 • Rychlejší kontrola projekčních podkladů při koordinaci a plánování na stavbě

 • Kontrola dodržování časového a finančního plánu

BIM při správě a údržbě budov

Vysoké úspory BIM model přináší zejména ve fázi údržby budovy - sníží náklady na provoz a zefektivní management správy budovy. Nejdelší etapa životního cyklu stavby je etapa užívání stavby a s ní související správa a údržba. Na rozdíl od tradičního způsobu projektování, kdy projektová dokumentace mnohdy končí v archivu a po čase se z ní stává neaktuální informace. A právě zde BIM přináší odpověď a řešení vlastníkům budov, kdy data v informačním modelu stavby jsou díky metodice BIM živá a neustále aktualizovaná. Aktuální data pak mají pro vlastníka o to větší cenu, pokud je potřeba budovu opakovaně renovovat, či ji na konci její životnosti zbourat.​

Vlastník s správce budovy

 • Chce mít co nejméně práce při správě a údržbě budov

 • Chce mít snadno a rychle přístupná správná data o budově

 • Nechce ztrácet čas hledáním dokumentace a dělat chyby

 • Chce zvýšit produktivitu své práce a spokojenost zákazníků

Přínosy

 • S veškerými existujícími informacemi včetně historie a plánu údržby lze pracovat prostřednictvím 1:1 virtuálního modelu stavby
 • Kartotéka informací o spravované budově
 • Rychlé dohledání požadované informace v jakkoliv rozsáhlém BIM modelu

 • Okamžité a přesné lokalizování vybavení/zařízení v rámci budovy, které vyžaduje údržbu

 • Udržení dokumentace spravované budovy ve skutečném stavu provedení

BIM pro investory a majitele

Jednou z výhod je přehlednější dokumentace pro investory, kteří nemají dostatek technických znalostí pro orientaci ve 2D dokumentaci. Na přání investora je možné modely upravovat a utvářet jeho představu ve spolupráci s projektantem, model tak bude mít investor neustále aktuální a připravený pro případ potřeby získání informací o budově. Pro investory nabízí BIM nejen informační model stavby, ale zejména možnost dokladování a monitorování kvality dodávaného díla a transparentní komunikaci mezi dodavatelem a investorem.

Majitel

 • Chce mít kontrolu nad svými nemovitostmi a procesy v nich

 • Chce minimalizovat náklady na správu a údržbu budov a objetků

 • Chce mít pořádek v dokumentech a informacích nezávisle na lidském faktoru

 • Potřebuje data na jednom místě s možností přístupu odkudkoli

Přínosy

 • Transparentní kontrola projektu ve všech jeho stupních

 • Zdroj informací pro provoz a údržbu budov

 • Zkrácení a zlevnění celého cyklu výstavby

 • Využití BIM modelu pro marketingové účely


Nevíte co je BIM a potřebujete v něm pracovat? Jak postupovat a co vše potřebujete při realizaci v BIM?

Vyžádejte si osobního poradce nebo nezávaznou konzultaci.

Mám zájem