SPOLEČNOST HSI NABÍZÍ PORTFOLIO PROVĚŘENÝCH BENTLEY PRODUKTŮ:

 

Bentley Microstation

GIS software ve 3D pro správu infrastruktury.

Bentley
Map

CAD software pro vytváření a správu geografických dat.

.
Bentley ProjectWise

Řízené prostředí pro správu projektů.

Program Bentley SELECT

Prémiový zákaznický program, který vám pomáhá spořit náklady na váš software.


Bentley Microstation V8i – SELECTSERIES 3

 
 • Samostatná, komplexní platforma pro projektování a modelování
 • Nejlepší podpora 3D modelování, práce s daty různých formátu, týmovou produktivitu a vývoj specifických aplikací
 
POPIS

MicroStation „V8 Generace" produktů společnosti Bentley®, je samostatná, komplexní platforma pro projektování a modelování. Mezi ostatními dostupnými SW na trhu, MicroStation nejlépe ze všech podporuje 3D modelování, práci s daty různých formátů, týmovou produktivitu a vývoj specifických aplikací.

 
 
VÝHODY
 • Pokročilé nástroje pro modelování a vizualizaci
 • Samozřejmostí je práce s DGN a DWG soubory
 • Práce s referenčními výkresy či podpora práce s více modely v rámci DGN souborů
 • Kompletní správa provedených změn v každém DGN výkresu
 • Integrovaná sada oborově specifických aplikací
Vlastnosti
 • Rozšířená podpora datových formátů - RealDWG 2012, Google SketchUp 8 či LandXML
 • Umožňuje rozšířenou práci s bodovými mračny, včetně jejich exportu do formátu i-model
 • Data terénu je možné zobrazovat přímo pomocí DTM technologie převzaté z aplikací pro projektování dopravní infrastruktury
 • Integrace s Google Maps a při vytváření 2D a 3D výstupů do formátu PDF
 • Podpora animace dopravního provozu a analýzy expozice slunečního svitu na 3D modelu

BENTLEY MAP

 

POPIS

Software Bentley Map se dodává v těchto konfiguracích v závislosti na vašich potřebách:

 • Bentley Map PowerView pro snadné prohlížení a editaci prostorových dat
 • Bentley Map pro GIS profesionály, kteří vytváří, editují, analyzují a spravují prostorové informace
 • Bentley Map Enterprise pro GIS profesionály, kteří potřebují přístup k rozšířené správě obrazových informací, texturám, konverzi dokumentů a náročným operacím v Oracle Spatial bez potřeby serverové licence

Všechny tři edice nativně podporují pokročilé 3D modelování a analýzu pracovních postupů pomocí vysoce přesných prostorových dat.

 


VÝHODY
 • Vytváření 2D a 3D prostorových dat a možnost jejich správy v průběhu pracovního procesu
 • Provádění složitých a přesných prostorových analýz a vytváření sémanticky inteligentních a fotorealistických 3D modelů
 • Sdílení prostorových dat mezi různými projekty a firmami
 • Jednotné geoprostorové prostředí, které poskytuje přímý přístup k 2D a 3D datům v rámci standardní databáze Oracle
 • Kompatibilita s velkým množstvím formátů prostorových dat, včetně *.SHP, *.TAB, a *.GML
 • Nástroje pro dokončování map, které usnadňují pokročilé umístění textů, separaci barev a PDF výstupů
 
 • Pokročilé funkce správy parcel včetně nástrojů pro úpravu katastrálních map a zvýšená interoperabilita s terénními daty
 • Zvýšená interoperabilita umožňuje uživatelům nové verze Bentley Map V8i i další využívání PDF formátu a plné využití aplikace Google Earth pro vizualizaci projektů.
 • Snadné programování nadstaveb díky API
 • Protože Bentley Map V8i nyní obsahuje plnohodnotné rozhraní pro programování aplikací (API), mohou jej softwaroví vývojáři využít k tvorbě vlastních GIS aplikací s neobvyklou jednoduchostí

Demo Mám zájem Mám dotaz


BENTLEY ProjectWise

 

POPIS

Bentley ProjectWise vytváří informační prostředí pro správu dat, uživatelů a procesů v rámci lokálních i globálních pracovních týmů, složených z pracovníků jedné nebo více spolupracujících organizací. Práce v řízeném prostředí Bentley ProjectWise přináší všem zapojeným uživatelům efektivní kontrolu nad projekty a zvýšení jejich produktivity.

 

 

 

Datové toky a možnosti zpracování
Datové toky a možnosti zpracování
VÝHODY
 • správná data, na správném místě, ve správný čas

 • efektivní správa dokumentů, díky jedinečnému serverovému řešení a udělování jednotlivých přístupů pro konkrétní uživatele

 • systém pro oblast tvorby, kontroly a distribuce grafických a geografických dat a řízení souvisejících procesů

 • správa vazeb mezi výkresy, referencemi, mapovými podklady a jakýmikoli dalšími doplňujícími databázovými informacemi nebo souvisejícími dokumenty

 • integrace MicroStation a všech dalších oborově specifických produktů a aplikací od společnosti Bentley, aplikací AutoCAD i řady dalších aplikací používaných v architektuře, projektování, stavebnictví a projektech správy infrastruktury
Vlastnosti
 • Centrální úložiště dat
 • Jedinečný přístup k aktuálním informacím na základě přidělených přihlašovacích práv skupin uživatelů k různým úrovním projektu
 • Prohlížení souvisejících dokumentů - více jak 200 formátů
 • Redlining/připomínkování - připomínkování a označování daného dokumentu formou textu i tzv. redliningu.
 • Efektivní vyhledávání
 • Historie - náhled do historie dokumentu, každá změna je protokolována a přidána k danému dokumentu 
 • Workflow - uživatelem definovaná fáze průběhu projektu, umožnuje řízení přístupových práv uživatelů v závislosti na fázi projektu
 • Správa referencí - sledování vzájemné vazby mezi výkresovou dokumentací
 • Udělení přístupu subdodavatelské společnosti

Demo Mám zájem Mám dotaz


Program bentley select

 

Služba Bentley SELECT pomáhá společnostem snižovat celkové náklady na vlastnictví software prostřednictvím uživatelské podpory, zvyšováním produktivity díky dostupnosti upgrade a update v okamžiku jejich vydání a flexibilním licenčním principem. Vše v rámci ročního poplatku pro každý produkt.

 
DÍKY SLUŽBĚ BENTLEY SELECT MŮŽETE:
 • Šetřit peníze a maximalizovat využití SW produktů díky flexibilnímu licencování, včetně tzv. plovoucí licence, která je k dispozici všem uživatelům v rámci společnosti.
 • Používat nejnovější verze produktů v okamžiku jejich dostupnosti a plánovat upgrade podle Vašich časových dispozic.
 • Minimalizovat výpadky práce způsobené nedostupností licence a dále zvýšit využitelnost svých zaměstnanců díky průběžnému vzdělávání a podpoře 24/7/365.
SLUŽBA BENTLEY SELECT VÁM PŘINESE:
 • Širokou škálu různých výhod určených různým uživatelům v rámci společnosti.
 • Projektovým týmům poskytuje prostředí pro plnění zakázek ve vyšší kvalitě a požadovaných termínech.
 • Každý člen projektového týmu může využívat snadného přístupu ke zdrojům podpory formou on-line znalostních knihoven nebo přímé konzultace s pracovníky Bentley a to 24 hodin denně.
 • Pro vlastníky a řídící pracovníky společností přináší Bentley SELECT zvýšení konkurenceschopnosti a snižování provozních nákladů – SELECT poskytuje upgrade a update bez doplňujících poplatků.

Přístup k Vašemu Bentley SELECT účtu naleznete na http://selectservices.bentley.com
 
 
Už jste četli marketingovou brožurku a mysleli jste si "Ok, vypadá to fajn, ale co to přinese mému týmu?" Najděte v této tabulce roli, která je té Vaší nejbližší a přímo zjistěte, jaký prospěch můžete mít ze služeb SELECT. Projektový tým Vlastníci a manažeři
Flexibilní licencování Plovoucí licence, možnost vypůjčení licence na mobilní zařízení, home licence pro studijní účely a sebevzdělávání zaměstnanců Nepřetržitý přístup k potřebnému software Redukce celkových nákladů na SW
Permanentní dostupnost upgrade a update Snížení nákladů na upgrade a poskytování požadovaného software v termínech, které jsou v souladu s harmonogramem Vašich zakázek Eliminuje narušení projektu z důvodu upgrade Snižování rizika
24/7/365 podpora Poskytování podpory přesně v okamžiku potřeby (24 hodin denně, 7 dní v týdnu) prostřednictvím globálních centrál Minimalizace výpadků činnosti Růst Produktivity
Školení kdykoli, kdekoli Opakovatelný přístup k e-Learning školením "na vyžádání" Kontinuální profesní rozvoj Růst konkurenceschopnosti
OnLine řízení vlastního účtu služeb Samoobslužná správa licencí a nastavování uživatelských oprávnění čerpání služeb SELECT z Vašeho PC Pružná podpora
(např. při výměně členů týmu, HW, …)
Přehledně správa licencí
Software bez dalších poplatků Dostupnost specifických/účelových SW produktů bez dodatečných nákladů
(např. SW pro revize – k distribuci společně s projektovými výsledky)
Zlepšení týmové spolupráce Rozšíření spolupráce s dodavateli/odběrateli