SPOLEČNOST HSI NABÍZÍ PORTFOLIO PROVĚŘENÝCH BENTLEY PRODUKTŮ:

 

Bentley Microstation

GIS software ve 3D pro správu infrastruktury.

Bentley
Map

CAD software pro vytváření a správu geografických dat.

.
Bentley ProjectWise

Řízené prostředí pro správu projektů.

Program Bentley SELECT

Prémiový zákaznický program, který vám pomáhá spořit náklady na váš software.


Bentley Microstation V8i – SELECTSERIES 3

 
 • Samostatná, komplexní platforma pro projektování a modelování
 • Nejlepší podpora 3D modelování, práce s daty různých formátu, týmovou produktivitu a vývoj specifických aplikací
 
POPIS

MicroStation „V8 Generace" produktů společnosti Bentley®, je samostatná, komplexní platforma pro projektování a modelování. Mezi ostatními dostupnými SW na trhu, MicroStation nejlépe ze všech podporuje 3D modelování, práci s daty různých formátů, týmovou produktivitu a vývoj specifických aplikací.

 
 
VÝHODY
 • Pokročilé nástroje pro modelování a vizualizaci
 • Samozřejmostí je práce s DGN a DWG soubory
 • Práce s referenčními výkresy či podpora práce s více modely v rámci DGN souborů
 • Kompletní správa provedených změn v každém DGN výkresu
 • Integrovaná sada oborově specifických aplikací
Vlastnosti
 • Rozšířená podpora datových formátů - RealDWG 2012, Google SketchUp 8 či LandXML
 • Umožňuje rozšířenou práci s bodovými mračny, včetně jejich exportu do formátu i-model
 • Data terénu je možné zobrazovat přímo pomocí DTM technologie převzaté z aplikací pro projektování dopravní infrastruktury
 • Integrace s Google Maps a při vytváření 2D a 3D výstupů do formátu PDF
 • Podpora animace dopravního provozu a analýzy expozice slunečního svitu na 3D modelu

BENTLEY MAP

 

POPIS

Software Bentley Map se dodává v těchto konfiguracích v závislosti na vašich potřebách:

 • Bentley Map PowerView pro snadné prohlížení a editaci prostorových dat
 • Bentley Map pro GIS profesionály, kteří vytváří, editují, analyzují a spravují prostorové informace
 • Bentley Map Enterprise pro GIS profesionály, kteří potřebují přístup k rozšířené správě obrazových informací, texturám, konverzi dokumentů a náročným operacím v Oracle Spatial bez potřeby serverové licence

Všechny tři edice nativně podporují pokročilé 3D modelování a analýzu pracovních postupů pomocí vysoce přesných prostorových dat.

 


VÝHODY
 • Vytváření 2D a 3D prostorových dat a možnost jejich správy v průběhu pracovního procesu
 • Provádění složitých a přesných prostorových analýz a vytváření sémanticky inteligentních a fotorealistických 3D modelů
 • Sdílení prostorových dat mezi různými projekty a firmami
 • Jednotné geoprostorové prostředí, které poskytuje přímý přístup k 2D a 3D datům v rámci standardní databáze Oracle
 • Kompatibilita s velkým množstvím formátů prostorových dat, včetně *.SHP, *.TAB, a *.GML
 • Nástroje pro dokončování map, které usnadňují pokročilé umístění textů, separaci barev a PDF výstupů
 
 • Pokročilé funkce správy parcel včetně nástrojů pro úpravu katastrálních map a zvýšená interoperabilita s terénními daty
 • Zvýšená interoperabilita umožňuje uživatelům nové verze Bentley Map V8i i další využívání PDF formátu a plné využití aplikace Google Earth pro vizualizaci projektů.
 • Snadné programování nadstaveb díky API
 • Protože Bentley Map V8i nyní obsahuje plnohodnotné rozhraní pro programování aplikací (API), mohou jej softwaroví vývojáři využít k tvorbě vlastních GIS aplikací s neobvyklou jednoduchostí

Demo Mám zájem Mám dotaz


BENTLEY ProjectWise

 

POPIS

Bentley ProjectWise vytváří informační prostředí pro správu dat, uživatelů a procesů v rámci lokálních i globálních pracovních týmů, složených z pracovníků jedné nebo více spolupracujících organizací. Práce v řízeném prostředí Bentley ProjectWise přináší všem zapojeným uživatelům efektivní kontrolu nad projekty a zvýšení jejich produktivity.

 

 

 

Datové toky a možnosti zpracování
Datové toky a možnosti zpracování
VÝHODY
 • správná data, na správném místě, ve správný čas

 • efektivní správa dokumentů, díky jedinečnému serverovému řešení a udělování jednotlivých přístupů pro konkrétní uživatele

 • systém pro oblast tvorby, kontroly a distribuce grafických a geografických dat a řízení souvisejících procesů

 • správa vazeb mezi výkresy, referencemi, mapovými podklady a jakýmikoli dalšími doplňujícími databázovými informacemi nebo souvisejícími dokumenty

 • integrace MicroStation a všech dalších oborově specifických produktů a aplikací od společnosti Bentley, aplikací AutoCAD i řady dalších aplikací používaných v architektuře, projektování, stavebnictví a projektech správy infrastruktury
Vlastnosti
 • Centrální úložiště dat
 • Jedinečný přístup k aktuálním informacím na základě přidělených přihlašovacích práv skupin uživatelů k různým úrovním projektu
 • Prohlížení souvisejících dokumentů - více jak 200 formátů
 • Redlining/připomínkování - připomínkování a označování daného dokumentu formou textu i tzv. redliningu.
 • Efektivní vyhledávání
 • Historie - náhled do historie dokumentu, každá změna je protokolována a přidána k danému dokumentu 
 • Workflow - uživatelem definovaná fáze průběhu projektu, umožnuje řízení přístupových práv uživatelů v závislosti na fázi projektu
 • Správa referencí - sledování vzájemné vazby mezi výkresovou dokumentací
 • Udělení přístupu subdodavatelské společnosti

Mám zájem Mám dotaz


Program bentley select

 

Služba Bentley SELECT pomáhá společnostem snižovat celkové náklady na vlastnictví software prostřednictvím uživatelské podpory, zvyšováním produktivity díky dostupnosti upgrade a update v okamžiku jejich vydání a flexibilním licenčním principem. Vše v rámci ročního poplatku pro každý produkt.

 
DÍKY SLUŽBĚ BENTLEY SELECT MŮŽETE:
 • Šetřit peníze a maximalizovat využití SW produktů díky flexibilnímu licencování, včetně tzv. plovoucí licence, která je k dispozici všem uživatelům v rámci společnosti.
 • Používat nejnovější verze produktů v okamžiku jejich dostupnosti a plánovat upgrade podle Vašich časových dispozic.
 • Minimalizovat výpadky práce způsobené nedostupností licence a dále zvýšit využitelnost svých zaměstnanců díky průběžnému vzdělávání a podpoře 24/7/365.
SLUŽBA BENTLEY SELECT VÁM PŘINESE:
 • Širokou škálu různých výhod určených různým uživatelům v rámci společnosti.
 • Projektovým týmům poskytuje prostředí pro plnění zakázek ve vyšší kvalitě a požadovaných termínech.
 • Každý člen projektového týmu může využívat snadného přístupu ke zdrojům podpory formou on-line znalostních knihoven nebo přímé konzultace s pracovníky Bentley a to 24 hodin denně.
 • Pro vlastníky a řídící pracovníky společností přináší Bentley SELECT zvýšení konkurenceschopnosti a snižování provozních nákladů – SELECT poskytuje upgrade a update bez doplňujících poplatků.

Přístup k Vašemu Bentley SELECT účtu naleznete na http://selectservices.bentley.com
 
 
Už jste četli marketingovou brožurku a mysleli jste si "Ok, vypadá to fajn, ale co to přinese mému týmu?" Najděte v této tabulce roli, která je té Vaší nejbližší a přímo zjistěte, jaký prospěch můžete mít ze služeb SELECT. Projektový tým Vlastníci a manažeři
Flexibilní licencování Plovoucí licence, možnost vypůjčení licence na mobilní zařízení, home licence pro studijní účely a sebevzdělávání zaměstnanců Nepřetržitý přístup k potřebnému software Redukce celkových nákladů na SW
Permanentní dostupnost upgrade a update Snížení nákladů na upgrade a poskytování požadovaného software v termínech, které jsou v souladu s harmonogramem Vašich zakázek Eliminuje narušení projektu z důvodu upgrade Snižování rizika
24/7/365 podpora Poskytování podpory přesně v okamžiku potřeby (24 hodin denně, 7 dní v týdnu) prostřednictvím globálních centrál Minimalizace výpadků činnosti Růst Produktivity
Školení kdykoli, kdekoli Opakovatelný přístup k e-Learning školením "na vyžádání" Kontinuální profesní rozvoj Růst konkurenceschopnosti
OnLine řízení vlastního účtu služeb Samoobslužná správa licencí a nastavování uživatelských oprávnění čerpání služeb SELECT z Vašeho PC Pružná podpora
(např. při výměně členů týmu, HW, …)
Přehledně správa licencí
Software bez dalších poplatků Dostupnost specifických/účelových SW produktů bez dodatečných nákladů
(např. SW pro revize – k distribuci společně s projektovými výsledky)
Zlepšení týmové spolupráce Rozšíření spolupráce s dodavateli/odběrateli