POZEMKOVÉ ÚPRAVY:
POZEM

Délka kurzu: 3 dny – 18 vyučovacích hodin
Cena: 8 900 Kč

Předpokládané znalosti:
Obsluha osobního počítače a jeho použití pod operačním systémem Windows, práce se systémem MicroStation/Bentley PowerMap V8 i v rozsahu kurzu pro začátečníky, představa o propojení databázových a grafických informací.

Obsah kurzu:

 • Instalace produktu
 • práce se zakázkou
 • načtení dat ISKN
 • grafická a databázová příprava dat
 • vyhodnocení nároků
 • projektování
 • tvorba výstupních protokolů a dokumentů
   

OBJEDNAT ŠKOLENÍ

POZEM PRO POKROČILÉ

Délka kurzu: 1 den – 6 vyučovacích hodin
Cena: 3 900 Kč

Předpokládané znalosti:
Obsluha osobního počítače a jeho použití pod operačním systémem Windows, práce se systémem MicroStation/Bentley Map V8 i a POZEM 13 v rozsahu kurzu pro začátečníky.

Obsah kurzu:

 • Export do VFP
 • Kontrola dat v POZEM
 • Práce s břemeny
 • Správa účastníků řízenÍ
   

OBJEDNAT ŠKOLENÍ

POZEM v16 – ROZDÍLOVÉ ŠKOLENÍ

Délka kurzu: 1 den – 6 vyučovacích hodin
Cena: 2 900 Kč

Předpokládané znalosti:
Obsluha osobního počítače a jeho použití pod operačním systémem Windows, práce se systémem MicroStation/Bentley PowerMap V8 i, POZEM v rozsahu kurzu pro začátečníky, představa o propojení databázových a grafických informací.

Obsah kurzu:

 • Export do VFP – příprava dat v POZEM pro export do VFP
 • Práce s břemeny – přebírání břemen do projektu, vazba na listiny
 • Historizace dat – principy historizace dat v POZEM, vygenerování protokolu změn při aktualizaci VFK
 • Přerozdělení podílů – rozdělení spoluvlastnictví
 • Projektování – nové funkce
 • Další novinky v POZEM v13
   

OBJEDNAT ŠKOLENÍ

POZEM v16 – PRÁCE S VFP

Délka kurzu: 1 den – 6 vyučovacích hodin
Cena: 3 900 Kč

Předpokládané znalosti:
Práce s programem POZEM v rozsahu kurzu pro začátečníky, představa o propojení databázových a grafických informací.

Obsah kurzu:

 • Seznámení se strukturou formátu VFP
 • Ukázka přípravy dat v POZEM pro bezproblémový převod do VFP
 • Export do VFP
 • Ukázka zpětného načtení v POZEM+
 • Struktura a práce s chybovým protokolem
 • Vyhodnocení a oprava chyb
   

OBJEDNAT ŠKOLENÍ


Sběr dat, tvorba účelových map:
PROGEO

Kurz je zaměřen na poskytnutí komplexních informací o softwaru ProGEO. Po absolvování kurzu budete znát koncepci systému ProGEO. Seznámíte se s nástroji pro práci s body a s kresbou a naučíte se vytvářet tiskové výstupy. Budete schopni provést většinu úkonů pro vytvoření kresby 2D výkresu v nadstavbě ProGEO.  Součástí kurzu je praktický příklad, který vás blíže zasvětí do práce se systémem.

Délka kurzu: 2 dny – 12 vyučovacích hodin
Cena: 5 900 Kč

Předpokládané znalosti:
Obsluha osobního počítače a jeho použití pod operačním systémem Windows, práce se systémem MicroStation/Bentley Map V8 i v rozsahu kurzu pro začátečníky.

Obsah kurzu:

 • Správce zakázky – pojmy zakázka a lokalita, správa souborů na lokalitě, vazby mezi soubory.
 • Správce definice – objasnění pojmů skupina, kategorie a obsah skupiny (definice skupin a jejich obsahu).
 • Body
  • načítání seznamu souřadnic
  • přehled jednotlivých konstrukčních úloh
  • generování seznamu souřadnic dle požadavku předpisu
 • Kresba
  • kresba na základě definic skupin
  • kresba šraf, schodů apod.
  • kótování, a další
 • Výstupy
  • grafický výstup v podobě účelové mapy
  • grafický výstup v podobě výřezu
  • modifikace výstupní kresby
 • Pomocné a doplňující funkce

OBJEDNAT ŠKOLENÍ

PROGEO v16 PRO E.ON

Kurz je zaměřen na tvorbu dat dle aktuální verze PECZR v softwaru ProGEO.  Po absolvování kurzu budete znát koncepci systému. Seznámíte se s nástroji pro práci s body a s kresbou, naučíte se vytvářet tiskové výstupy a exportovat data pro přejímku. Velká pozornost je věnována kontrolním nástrojům a řešením typických chyb v datech. Součástí kurzu je praktický příklad, který vás blíže zasvětí do práce se systémem.

Délka kurzu: 2 dny – 12 vyučovacích hodin
Cena: 6 900 Kč

Obsah kurzu:

Zakázka

 • založení zakázky a lokality, práce se zakázkou
 • správce zakázky – informace, výkresy a soubory
 • správce definice - objasnění pojmů definice, kategorie (podkategorie), skupina a prvek

Body

 • práce s body
 • načítání seznamu souřadnic
 • editace bodů

 

Kresba

 • kresba dle požadavků směrnice

Pomůcky

 • statistika výkresu
 • zvýraznění podle třídy prvku
 • RÚIAN, rastry, externí výkresy, nahlížení do KN

Výstupy

 • tiskové výstupy
 • přečíslování bodů dle směrnice, generování seznamu souřadnic
 • generování technické zprávy
 • výpočet MJ
 • export stavby ve struktuře dle směrnice, XML pro výměnu údajů o stavbě

Kontrola

 • ruční kontrola
 • dávková kontrola
 • typické chyby a jejich odstranění
   

OBJEDNAT ŠKOLENÍ

PROGEO v16 PRO ČEZ Distribuce RDF (zaměřeno na DSPS)

Kurz je zaměřen na tvorbu dat DSPS ve formátu RDF dle aktuální verze DSO_ME_0139 v softwaru ProGEO. Po absolvování kurzu budete znát koncepci systému. Seznámíte se s nástroji pro práci s body a s kresbou, naučíte se vytvářet tiskové výstupy a exportovat data pro přejímku. Velká pozornost je věnována kontrolním nástrojům a řešením typických chyb v datech. Součástí kurzu je praktický příklad, který vás blíže zasvětí do práce se systémem.

Délka kurzu: 2,5 dne – 15 vyučovacích hodin
Cena: 7 400 Kč

Předpokládané znalosti:
Obsluha osobního počítače a jeho použití pod operačním systémem Windows, práce se systémem MicroStation/Bentley Map V8 i v rozsahu kurzu pro začátečníky, znalost DSO_ME_0139r10.

Obsah kurzu:

 • Správce zakázky - pojmy zakázka a lokalita, správa souborů na lokalitě, vazby mezi soubory.
 • Definice – vysvětlení pojmů XFM prvek, negrafické atributy, stav prvku, ORIG_OID
 • Body
  • načítání seznamu souřadnic
  • úpravy bodů
  • generování seznamu souřadnic dle požadavku předpisu
 • Kresba
  • XFM kresba dle požadavků předpisu
  • vkládání detailů
  • kresba jednopólového schéma
  • relace a další
 • Pomůcky
  • statistika výkresu
  • zobrazení XFM prvků
  • RÚIAN
  • nahlížení do KN, a další pomůcky
 • Tiskové výstupy
 • Kontrolní funkce – dávková kontrola, typické chyby

OBJEDNAT ŠKOLENÍ

PROGEO v16 PRO ČEZ Distribuce RDF (zaměřeno na PD)

Kurz je zaměřen na tvorbu dat PD ve formátu RDF dle aktuální verze DSO_ME_0139 v softwaru ProGEO. Po absolvování kurzu budete znát koncepci systému. Seznámíte se s nástroji pro práci s body a s kresbou, naučíte se vytvářet tiskové výstupy a exportovat data pro přejímku. Velká pozornost je věnována kontrolním nástrojům a řešením typických chyb v datech. Součástí kurzu je praktický příklad, který vás blíže zasvětí do práce se systémem.

Délka kurzu: 2 dny – 12 vyučovacích hodin
Cena: 6 900 Kč

Předpokládané znalosti:
Obsluha osobního počítače a jeho použití pod operačním systémem Windows, práce se systémem MicroStation/Bentley Map V8 i v rozsahu kurzu pro začátečníky, znalost DSO_ME_0139r10.

Obsah kurzu:

 • Správce zakázky - pojmy zakázka a lokalita, správa souborů na lokalitě, vazby mezi soubory.
 • Definice – vysvětlení pojmů XFM prvek, negrafické atributy, stav prvku, ORIG_OID
   
 • Tvorba seznamu souřadnic pro vytyčení
  • Extrakce z kresby
    
 • Kresba
  • XFM kresba dle požadavků předpisu
  • vkládání detailů
  • kresba jednopólového schéma
  • editace zemního vedení
  • relace a další
    
 • Pomůcky
  • statistika výkresu
  • zobrazení XFM prvků
  • RÚIAN
  • nahlížení do KN a další pomůcky​
 • Tiskové výstupy
 • Kontrolní funkce – dávková kontrola, typické chyby

OBJEDNAT ŠKOLENÍ

PROGEO v16 PRO ČEZ Distribuce RDF – ROZDÍLOVÉ ŠKOLENÍ (ZDF × RDF)

Kurz je zaměřen na tvorbu dat ve formátu RDF dle aktuální verze DSO_ME_0139 v softwaru ProGEO. Po absolvování kurzu budete znát koncepci systému. Seznámíte se s rozdíly v tvorbě dat ve formátu ZDF a RDF, s požadavky na data RDF a odlišnostmi funkcí ProGEO pro RDF. Velká pozornost je věnována kontrolním nástrojům a řešením typických chyb v datech. Součástí kurzu je praktický příklad, který vás blíže zasvětí do práce se systémem.

Délka kurzu: 1 den – 6 vyučovacích hodin
Cena: 3 900 Kč

Předpokládané znalosti:
Obsluha osobního počítače a jeho použití pod operačním systémem Windows, práce se systémem MicroStation/Bentley Map V8 i v rozsahu kurzu pro začátečníky. Znalost práce se systémem ProGEO a formátem ZDF.

Obsah kurzu:

 • pravidla práce s XFM prvky – atributy STAV, ORIG_OID
 • Kresba
  • XFM kresba dle požadavků předpisu
  • relace
  • anotace
 • Pomůcky
  • zobrazení XFM prvků
 • Kontrolní funkce – dávková i ruční kontrola, typické chyby

OBJEDNAT ŠKOLENÍ

ENPRO 

Kurz je zaměřen na tvorbu dat PD ve formátu RDF dle aktuální verze DSO_ME_0139 v softwaru EnPRO. Po absolvování kurzu budete znát koncepci systému. Seznámíte se s nástroji pro práci s body a s kresbou, naučíte se vytvářet tiskové výstupy a exportovat data pro přejímku. Velká pozornost je věnována kontrolním nástrojům a řešením typických chyb v datech. Součástí kurzu je praktický příklad, který vás blíže zasvětí do práce se systémem.

Délka kurzu: 2 dny – 12 vyučovacích hodin
Cena: 5 900 Kč

Předpokládané znalosti:
Obsluha osobního počítače a jeho použití pod operačním systémem Windows, práce se systémem MicroStation/Bentley Map V8 i v rozsahu kurzu pro začátečníky.

Obsah kurzu:

 • Správce zakázky - pojmy zakázka a lokalita, správa souborů na lokalitě, vazby mezi soubory
 • Správce definice - objasnění pojmů skupina, kategorie a obsah skupiny (definice skupin a jejich obsahu).
 • Kresba
  • kresba dle požadavků předpisu
  • vkládání popisků
 • Pomůcky
  • Statistika výkresu
  • WMS
  • Nahlížení do KN, a další
 • Tiskové výstupy
 • Kontrolní funkce – dávková i ruční kontrola, typické chyby

OBJEDNAT ŠKOLENÍ

MACROTEL lite

Délka kurzu: 1 den – 6 vyučovacích hodin
Cena: 2 900 Kč

Předpokládané znalosti:
Obsluha osobního počítače a jeho použití pod operačním systémem Windows, práce se systémem MicroStation/Bentley Map V8 i v rozsahu kurzu pro začátečníky.

Obsah kurzu:

 • kresba polohopisných dat dle požadavků předpisu pro CETIN
 • kresba schématu metalických kabelů
 • kresba schématu trubek
 • kótování
 • správa relací mezi prvky
 • editace negrafických atributů
 • vkládání anotací k prvkům

Součástí kurzu je praktický příklad, který má účastníka blíže zasvětit do práce se systémem.

OBJEDNAT ŠKOLENÍ


Tvorba geometrických plánů:
GMP
Délka kurzu: 1 den – 6 vyučovacích hodin
Cena: 2 900 Kč

Předpokládané znalosti:
Obsluha osobního počítače a jeho použití pod operačním systémem Windows, práce se systémem MicroStation/Bentley Map v8 i v rozsahu kurzu pro začátečníky.

Obsah kurzu:
 • Načtení podkladů z KN
 • Načtení měřených dat
 • Zpracování geometrického plánu na parcelu a věcné břemeno
 • Tvorba výstupních dokumentů (grafické znázornění, výkaz výměr, atd.)
   

OBJEDNAT ŠKOLENÍ


tvorba důlní mapy:
DULMAP

Délka kurzu: 2 dny – 12 vyučovacích hodin
Cena: 5 900 Kč

Předpokládané znalosti:
Obsluha osobního počítače a jeho použití pod operačním systémem Windows, práce se systémem MicroStation/Bentley Map V8 i v rozsahu kurzu pro začátečníky.

Obsah kurzu:

 • Načtení podkladů z KN
 • Načtení měřených dat
 • Zpracování geometrického plánu na parcelu a věcné břemeno
 • Tvorba výstupních dokumentů (grafické znázornění, výkaz výměr, atd.)
   

OBJEDNAT ŠKOLENÍ


Produkty bentleY:
MICROSTATION V8i OD A DO Z

Kurz je zaměřen na poskytnutí komplexní informace o programovém prostředí MicroStation. Absolvování kurzu poskytne novému uživateli znalosti o koncepci systému a nástrojích kresebného prostředí MicroStation. Uživatel bude schopen provést většinu úkonů pro vytvoření kresby 2D výkresu v prostředí MicroStation.

Délka kurzu: 3 dny – 18 vyučovacích hodin
Cena: 9 900 Kč

Předpokládané znalosti:
Obsluha osobního počítače a jeho použití pod operačním systémem Windows.

Obsah kurzu:

 • Koncepce systému – popis
 • Kresebné prostředí – roletové nabídky, palety, dialogy, pohledy a jejich atributy a ovladače
 • Pracovní režimy – DGNV8, DGNV7, DWG, konverze formátů
 • Výkres/model
 • Vrstvy
 • Kresebné nástroje – atributy elementu, základní grafické elementy, kresba
 • Manipulační a modifikační nástroje
 • AccuDraw/AccuSnap
 • Výběr elementů – výběrová množina a ohrada, složené prvky, grafická a pojmenovaná skupina
 • Texty
 • Složené grafické elementy (buňky, kóty, multičáry)
 • Šrafování a vzorování
 • Referenční výkresy
 • Rastrová data
 • Popisná data (štítky)
 • Tisk - tiskové výstupy, tisk do pdf
 • Historie výkresu – správa, inicializace, potvrzení změn, návrat, dialog
   

OBJEDNAT ŠKOLENÍ

MICROSTATION V8i JAKO ZÁKLAD NADSTAVEB HSI

Kurz je zaměřen na funkce na poskytnutí základní informace o programovém prostředí MicroStation potřebné pro provozování nadstaveb HSI. Absolvování kurzu poskytne novému uživateli znalosti o koncepci systému a nástrojích kresebného prostředí MicroStation. Uživatel bude schopen provést nezbytné úkony pro vytvoření jednoduché kresby 2D výkresu v prostředí MicroStation. Dalšího zefektivnění projekčního procesu lze dosáhnout absolvováním navazujících kurzů.

Délka kurzu: 1 den – 6 vyučovacích hodin
Cena: 3 900 Kč

Předpokládané znalosti:
Obsluha osobního počítače a jeho použití pod operačním systémem Windows.

Obsah kurzu:

 • Pracovní prostředí – práce s pohledy, vrstvy, přepínače
 • Výkres/model – vytvoření, otevření, nastavení
 • Referenční připojení – popis, připojení, odpojení
 • Kreslení - atributy elementu, základní grafické elementy, kresba
 • AccuDraw/AccuSnap – základní principy použití
 • Základní manipulační a modifikační nástroje – kopírování, posouvání, otáčení, úprava prvku
 • Výběr elementů – výběrová množina a ohrada
 • Tisk - tiskové výstupy, tisk do pdf
   

OBJEDNAT ŠKOLENÍ

MICROSTATION V8i PRO POKROČILÉ

Kurz je zaměřen na poskytnutí rozšiřující informace o programovém prostředí MicroStation. Pozornost je soustředěna na podporované pracovní režimy, na pokročilé techniky kreslení, manipulačních a modifikačních operací, technologie práce se složenými grafickými elementy, včetně vytváření a úpravy relevantních datových zdrojů – knihoven stylů, integraci popisných dat formou štítků, interakce s rastrovými daty a technologii tiskových výstupů.

Délka kurzu: 1 den – 6 vyučovacích hodin
Cena: 3 900 Kč

Předpokládané znalosti:
Základní znalost prostředí MicroStation.

Obsah kurzu:

 • Pracovní režimy – DGNV8, DGNV7, DWG, konverze formátů
 • Výkres/model – nastavení parametrů
 • Vrstvy – správa
 • Pokročilé kresebné nástroje
 • Pokročilé manipulační a modifikační nástroje
 • AccuDraw/AccuSnap – pokročilá funkčnost
 • Shlukování elementů – složení a rozložení, grafická skupina, pojmenované skupiny
 • Složené grafické elementy (buňky, kóty, multičáry) – správa
 • Komunikace s rastrovými daty
 • Tisk – technologie tisku
   

OBJEDNAT ŠKOLENÍ

BENTLEY POWERMAP V8i/BENTLEY MAP POWERVIEW V8i OD A DO Z

Kurz je zaměřen na poskytnutí komplexní informace o programovém prostředí Bentley PowerMap. Absolvování kurzu poskytne novému uživateli znalosti o koncepci systému a nástrojích kresebného prostředí Bentley PowerMap. Uživatel bude schopen provést většinu úkonů pro vytvoření kresby 2D výkresu v prostředí Bentley PowerMap.

Délka kurzu: 3 dny – 18 vyučovacích hodin
Cena: 9 900 Kč

Předpokládané znalosti:
Obsluha osobního počítače a jeho použití pod operačním systémem Windows.

Obsah kurzu:

 • Koncepce systému – popis
 • Kresebné prostředí – roletové nabídky, palety, dialogy, pohledy a jejich atributy a ovladače
 • Pracovní režimy – DGNV8, DGNV7, DWG, konverze formátů
 • Výkres/model
 • Vrstvy
 • Kresebné nástroje – atributy elementu, základní grafické elementy, kresba
 • Manipulační a modifikační nástroje
 • AccuDraw/AccuSnap
 • Výběr elementů – výběrová množina a ohrada, složené prvky, grafická a pojmenovaná skupina
 • Texty
 • Složené grafické elementy (buňky, kóty, multičáry)
 • Šrafování a vzorování
 • Referenční výkresy
 • Rastrová data
 • Tisk – tiskové výstupy, tisk do pdf
 • Historie výkresu – správa, inicializace, potvrzení změn, návrat, dialog
   

OBJEDNAT ŠKOLENÍ

BENTLEY POWERMAP V8i/BENTLEY MAP POWERVIEW V8i JAKO ZÁKLAD NADSTAVEB HSI

Kurz je zaměřen na funkce Bentley PowerMap potřebné pro provozování nadstaveb HSI. Absolvování kurzu poskytne novému uživateli znalosti o koncepci systému a nástrojích kresebného prostředí. Uživatel bude schopen provést nezbytné úkony pro vytvoření jednoduché kresby 2D výkresu. Dalšího zefektivnění projekčního procesu lze dosáhnout absolvováním dalších kurzů.

Délka kurzu: 1 den – 6 vyučovacích hodin
Cena kurzu: 3 900 Kč

Předpokládané znalosti:
Obsluha osobního počítače a jeho použití pod operačním systémem Windows.

Obsah kurzu:

 • Pracovní prostředí – práce s pohledy, vrstvy, přepínače
 • Výkres/model – vytvoření, otevření, nastavení
 • Referenční připojení – popis, připojení, odpojení
 • Kreslení – atributy elementu, základní grafické elementy, kresba
 • AccuDraw/AccuSnap – základní principy použití
 • Základní manipulační a modifikační nástroje – kopírování, posouvání, otáčení, úprava prvku
 • Výběr elementů – výběrová množina a ohrada
 • Tisk – tiskové výstupy, tisk do pdf
   

OBJEDNAT ŠKOLENÍ

BENTLEY POWERMAP V8i/BENTLEY MAP POWERVIEW V8i PRO POKROČILÉ

Kurz je zaměřen na funkce Bentley PowerMap potřebné pro provozování nadstaveb HSI. Absolvování kurzu poskytne novému uživateli znalosti o koncepci systému a nástrojích kresebného prostředí. Uživatel bude schopen provést nezbytné úkony pro vytvoření jednoduché kresby 2D výkresu. Dalšího zefektivnění projekčního procesu lze dosáhnout absolvováním dalších kurzů.

Délka kurzu: 1 den – 6 vyučovacích hodin
Cena kurzu: 3 900 Kč

Předpokládané znalosti:
Obsluha osobního počítače a jeho použití pod operačním systémem Windows.

Obsah kurzu:

 • Kresebné prostředí – roletové nabídky, palety, dialogy, pohledy a jejich atributy a ovladače
 • Výkres/model – vytvoření, otevření
 • Vrstvy – zobrazování, vytvoření, aktivace
 • Základní kresebné nástroje – atributy elementu, základní grafické elementy, kresba
 • Základní manipulační a modifikační nástroje – kopírování, posouvání, otáčení, úprava prvku
 • AccuDraw/AccuSnap – základní principy použití
 • Výběr elementů – výběrová množina a ohrada
 • Texty – základní parametry, jednoduché umístění
 • Složené elementy (kóty a buňky) – základní parametry, umístění
 • Šrafování a vzorování – základní parametry
 • Referenční připojení – popis, připojení, odpojení
 • Rastrová data – zobrazení
 • Tisk – tiskové výstupy, tisk do pdf
   

OBJEDNAT ŠKOLENÍ


TECHNOLOGICKY ZAMĚŘENÁ ŠKOLENÍ:
UKÁZKY NASTAVENÍ WINDOWS 7 PRO PRÁCI S PRODUKTY BENTLEY

Délka kurzu: 1 den – 4 vyučovací hodiny
Cena kurzu: 1 600 Kč

Předpokládané znalosti:
uživatelská práce v systému Windows

Obsah kurzu:

 • Nastavení práv k adresářům, souborům, uživatelská práva
 • Vytvoření uživatele a skupin na lokálním PC
 • Spouštění instalací (rozdíl mezi msi, exe, bat, cmd)
 • Nastavení pracovní plochy – dva monitory , AERO
 • Nastavení firewallu – standardní ve windows
 • Standardní nastavení routeru pro NAT, VPN
 • Instalace Bentley produktů
 • Nastavení tisku v MS i Bentley (plt ovladače)
 • Registrace knihoven
 • Ukázka efektivního zálohování přes Cobian backup (opensource)
 • Netdrive (freeware) – ukázka práce s disky, ftp, http úložišti

Na přání zákazníka jsme schopni poskytnout školení "na míru".

OBJEDNAT ŠKOLENÍ

 

OBJEDNAT ŠKOLENÍ NA VYŽÁDÁNÍ