Námi vytvářené systémy pro distributory plynu poskytují informace o distribuční síti včetně polohopisných, topologických, technických a provozních údajů, či připojených zákaznících.

 

Referenční projekty:
  • Nasazení modulového systému pro vydávání vyjádření o vedení podzemních sítí v NET4GAS

Provozně-technický informační systém speciálně vytvořený pro distributory plynu poskytuje informace o:

  • distribuční síti včetně polohopisných, topologických, technických a provozních údajů
  • připojených zákaznících
  • technické a správní evidenci
  • fotodokumentací a nejrůznějších úlohách spojených s provozem soustavy
  • objektech jako jsou pozemky, budovy a sítě ve vlastnictví společnosti
Řešení může být obohaceno o data katastru nemovitostí, ortofotomapy či data z jiných využívaných systémů. Využívá se při identifikaci místa poruchy, při získávání informací o veškerých prvcích sítě či o nemovitém majetku, při plánování odstávek, revizí a údržby. Kombinací grafických, technických a popisných informací uživatel získává komplexní pohled na plynárenskou síť a majetek společnosti.

Informační systém umožňuje integraci a okamžité zpřístupnění technických, provozních, majetkoprávních a marketingově-obchodních údajů sledovaných plynárenskou společností. Řešení lze snadno začlenit do celopodnikové informační infrastruktury.