V oblasti odvětví Doprava nabízíme komplexní dodávky aplikací pro projektování a inženýring dopravních staveb, provozně technická řešení pro oblast dopravní infrastruktury včetně automatických importních a exportních nástrojů a business intelligence nadstaveb.

 

 

REFERENČNÍ PROJEKTY:
 • Geodetický informační systém GDiS pro SUDOP PRAHA a.s.
 • Systém pro plánování zabezpečovacích zařízení (SUDOP PRAHA a.s.)
 • Mostní evidenční systém MES pro SŽDC, s. o.
 • Provozní stav sítě tratí (SŽDC, s.o.)
 • Videoinspekční systém (ONEL .CZ, s.r.o.)
 • Systém pro plánování a optimalizaci tras (ČEZ, a.s.)

Základními stavebními prvky našich řešení jsou především: ·

 • Zpracování dat z měřících vozů (laser scanning, mračna bodů)
 • Lokalizace a historizace naměřených dat
 • Pasporty infrastruktury
 • Geografické jednotné referenční podkladové mapy
 • Jednotná evidence majetku, pozemků, věcných břemen
 • Integrace s procesy provozu a bezpečnosti dopravních cest
 • Plánování a optimalizace tras, prostorová průchodnost
 • Plně automatické exportní moduly pro výdej dat oprávněným partnerům a importní moduly pro zapracování dat od externích zhotovitelů
 • Manažerské souhrny a business intelligence nadstavby · Individuální přístup k optimalizaci procesů – aplikace se vždy přizpůsobuje potřebám zákazníka

Nevíte si rady s množstvím aplikací a nesjednocenými daty?

Kladete důraz na aktivní a tvůrčí práci s daty?

Trápí Vás nepřeberná řada podpůrných registrů neumožňující efektivní plánování?

Máte limitované finanční prostředky a hledáte optimální řešení?

Potřebujete pro svou činnost přesné a aktuální informace?


Pokud ano, koukněte se na naši nabídku standardních produktů nebo nás kontaktujte přímo. Společně najdeme nejvhodnější řešení právě pro vaši společnost.

Implementace informačních dopravních systémů od společnosti HSI je základním krokem pro významnou redukci nákladů spojenou s nutností vedení duplicitních informací, eliminací ztrát způsobených časovým nesouladem a chybnou interpretací nepřesných dat. Dochází k výraznému zefektivnění součinnosti veřejné i komerční sféry nejen v oblasti dopravních systémů. Je vytvořen základní předpoklad pro redukci lokálních registrů a budoucí bezproblémovou spolupráci mezi státní správou, samosprávou a komerčními subjekty.