• Základní prostředek pro digitální modelování terénu
 • Nadstavba systému Microstation V8i
 
 

POPIS DMT

 

DMT obsahuje ucelenou sadu nástrojů pro zpracování výškopisných dat. Umožňuje ztriangulovat příslušné území a vytvořit celou řadu výstupů, jako například vrstevnicovou mapu, podélný či příčný profil, 3D drátový model terénu či spočítat kubatury mezi dvěma povrchy.


Podmínkou využívání produktu je existence třírozměrného bodového pole ve formě textového souboru nebo kresby, program může pracovat ve 2D i ve 3D.
Základním pojmem systému DMT je zakázka a povrch – povrchem je míněno bodové pole (případně doplněné o hrany či otvory) a jeho triangulace. Data povrchu jsou po načtení uložena do databáze zakázky a nejsou vázána na žádný konkrétní výkres. Hrany – povinné spojnice bodů při triangulaci. Otvory – útvary jejichž vnitřek může být vynechán při použití funkcí systému.

AKTUÁLNÍ VERZE: v13

 

Rozšířená softwarová podpora (RSP) Update a aktualizace Licenční podmínky HOTLINE - on-line formulář


VÝHODY
 • Kompletní technologická linka, která umožňuje zpracovat geodetické měření a vytvořit data dle požadavků odběratele
 • Možnost uživatelsky přizpůsobit celý systém vlastnímu datovému modelu a postupu zpracování dat
 • Jednoduché uživatelsky přátelské ovládání na profesionální úrovni
 • Přehledné třídění zakázek, snadná evidence
 • Automatické aktualizace
SOFTWAROVÉ POŽADAVKY
 • Prostředí MicroStation V8i (včetně SS1, SS2, SS3), Bentley PowerMap V8i (včetně SS1), Bentley Map PowerView V8i (SS2, SS3), Bentley Map V8i (SS2, SS3)
 • Operační systém Windows 7 (pouze v8i a vyšší), Windows 8 (pouze v8i SS3 update 1 a vyšší)

vlastnosti
 • Generování řezů - funkce je obdobná jako funkce podélného profilu, s tím rozdílem, že profil je zde tvořen podél úsečky, kterou uživatel zadá dvěma body
 • Výpočty objemů - mezi dvěma povrchy nebo nad či pod zadanou výškou
 • Znázornění modelů - rozvrstvení dle výšek či spádů, drátový model, generování 3D pohledů ve 2D výkresech
 • Umístění směru vrstevnic nebo spádnic (šipkou)
 • Viditelnost mezi zadanými body
 • Vytvoření 3D modelu s nataženým rastrem (pouze v8i a vyšší)

produktové letáky ke stažení
 

 

Demo Ceník Mám zájem Mám dotaz