Bentley ProjectWise poskytuje řízený přístup k architektonickým, inženýrským, stavebním a geoprostoro­vým datům všem členům pracovních skupin a to bez ohledu na jejich regionální uspořádání. Je určen pro architekty, stavební inženýry a odborníky zabývající se geoprostorovými daty. Ti všichni mohou vylepšit svoji práci na projektech a účinnost svých postupů díky řízenému prostředí Bentley ProjectWise.

Řízení a správa projektové dokumentace s Bentley ProjectWise

Bentley ProjectWise je primárně určen pro vytváření, prohlížení a používání dat v definovaných pracovních postupech. Účinně řídí složité vztahy mezi sdílenými soubory, informace v nich obsažené a jakýkoli další související obsah. Uživatelé mohou v tomto systému během práce na projektu efektivně řídit změny a postupy při průběžné dokumentaci všech realizovaných kroků.

Aplikace ProjectWise pracuje na bázi server/klienti. Komunikace mezi serverem a klientem může být zabezpečena použitím standardního SSL protokolu. Dokumenty v rámci projektů jsou centrálně evidovány. To znamená, že fyzicky mohou být na různých místech, ale uživatel aplikace ProjectWise je schopen je vždy najít přes rozhraní aplikace.

ProjectWise umožňuje pracovat na projektech uzavřeným týmům pracovníků, ale také přistupovat k jednotlivým dokumentům zvenčí. Hlídá uživatelská oprávnění na prohlížení, editaci, či další nastavování dokumentů. Tato práva jsou nastavitelná pro různé uživatele. ProjectWise při úpravě dokumentu jedním uživatelem zajistí, aby jej zároveň nemohl mít pro úpravy otevřený také druhý uživatel.

Datové toky a možnosti zpracování
Datové toky a možnosti zpracování

Jednotlivé dokumenty umožňuje ProjectWise exportovat pro jejich úpravu mimo uzavřený tým, a po jeho modifikaci jej znovu importovat, zařadit zpět do systému a nadále s nimi pracovat. Usnadňuje sledování vývoje dokumentů v čase a zaznamenává, kdo a kdy jej editoval. K dispozici je vždy nejaktuálnější verze dokumentu, ale je zároveň možné uchovávat verze předchozí. Pro jednotlivé dokumenty je možné stanovit proces, který musí během svého vytváření absolvovat (například návrh-úprava-revize-schválení apod.). ProjectWise pak hlídá, aby dokument absolvoval celý proces tak, jak byl nadefinován. Dá se říci, že ProjectWise „provází" dokument po celou dobu jeho vytváření a jeho další životnosti. V rámci řízeného prostředí ProjectWise mohou být spravována, vyhledávána a tříděna všechna data, dokumenty, komponenty a metadata.

Aplikace také umožňuje vybrané dokumenty, u kterých je to žádoucí, zveřejňovat například pomocí internetu. Jednotlivé dokumenty je možné pro jejich snazší zveřejnění převést do běžného formátu, například do PDF. ProjectWise dokáže pracovat se soubory vytvořenými v prostředí MicroStation, AutoCAD, Microsoft Office, Adobe a dalších desktopových aplikací. Díky tomu je možné tyto soubory rychlým způsobem editovat, otevírat a ukládat.

Centrální server = jádro řízeného prostředí Bentley

Bentley ProjectWise představuje centrální indexovací server řízeného prostředí společnosti Bentley. Tím se stává integračním bodem veškerého spravovaného obsahu, který také poskytuje dalším částem řešení např. pro distribuci nebo publikování prostřednictvím serverů Bentley® Publisher™, Digital InterPlot™ a další. Díky této architektuře je jakýkoli server přidaný k řešení správy obsahu a jeho publikování těsně integrován a podílí se na aktuálně zavedeném prostředí. V případě, kdy jsou jednotliví uživatelé vzájemně geograficky vzdálení, mohou projekční týmy využívat koordinačních funkcí Bentley ProjectWise, ukládat obsah na lokální server a využívat výhod rychlého místního přístupu. Současně může veškerý obsah v systému Bentley ProjectWise prohlížet a řídit centrální správce.

Škálovatelné prostředí

Bentley ProjectWise nabízí flexibilní možnosti instalace a konfigurace. Můžete regulovat pracovní zatížení nebo k rozšíření přístupů uživatelů přidávat univerzální klientské licence. Vedle řízeného prostředí v rámci LAN lze rovněž řídit webový přístup členů geograficky distribuované pracovní skupiny. I v tomto případě je možno pro zobra­zování či redlinening sdílených projektových dat definovat jejich pracovní postupy a přístupová práva.

Bezpečná správa obsahu a řízení přístupu

Stavební a geoprostorová data jsou pro projekty a postupy nepostradatelná a díky Bentley ProjectWise je lze řídit, chránit a distribuovat bezpečným a spolehlivým způsobem. Existuje několik úrovní zabezpečení. Úroveň uložení dokumentů poskytuje jednotlivým uživatelům a skupinám příslušná přístupová práva k projektovým složkám a konkrétním stavům pracovního procesu projektových dokumentů. Každý uživatel je v databázi Bentley ProjectWise jedinečně identifikován a má jedinečné heslo pro přístup do systému. Pro usnadnění správy přístupových práv lze vytvořit skupiny uživatelů. Pro další zjednodušení může Bentley ProjectWise importovat a synchronizovat uživatele z domény systému Windows. V případě potřeby je dokonce možné uchovávat hesla ve Windows a provádět v něm ověřování uživatelů. Veškerou komunikaci mezi součástmi serveru Bentley ProjectWise a klientem Bentley ProjectWise Explorer lze zašifrovat pomocí standardního šifrování SSL (Secure Socket Layer).


VÝHODY
 • Správná data, na správném místě, ve správný čas
 • Efektivní správa dokumentů, díky jedinečnému serverovému řešení a udělování jednotlivých přístupů pro konkrétní uživatele
 • Systém pro oblast tvorby, kontroly a distribuce grafických a geografických dat a řízení souvisejících procesů
 • Správa vazeb mezi výkresy, referencemi, mapovými podklady a jakýmikoli dalšími doplňujícími databázovými informacemi nebo souvisejícími dokumenty
 • Integrace MicroStation a všech dalších oborově specifických produktů a aplikací od společnosti Bentley, aplikací AutoCAD i řady dalších aplikací používaných v architektuře, projektování, stavebnictví a projektech správy infrastruktury
Základní Vlastnosti
 • Centrální úložiště dat
 • Jedinečný přístup k aktuálním informacím na základě přidělených přihlašovacích práv skupin uživatelů k různým úrovním projektu
 • Prohlížení souvisejících dokumentů - více jak 200 formátů
 • Redlining/připomínkování - připomínkování a označování daného dokumentu formou textu i tzv. redliningu.
 • Efektivní vyhledávání
 • Historie - náhled do historie dokumentu, každá změna je protokolována a přidána k danému dokumentu 
 • Workflow - uživatelem definovaná fáze průběhu projektu, umožnuje řízení přístupových práv uživatelů v závislosti na fázi projektu
 • Správa referencí - sledování vzájemné vazby mezi výkresovou dokumentací
 • Udělení přístupu subdodavatelské společnosti


Další Vlastnosti

Řízení pracovních postupů

 • Uživatelsky definované etapy průběhu projektu (workflow).
 • Přístupová práva uživatelů a skupin přiřazená systémem v závislosti na etapě projektu.
 • Automatické upozornění v e-mailové zprávě nebo zprávě zaslané programem ProjectWise v případě výskytů akcí.
 • Automatické vytváření a distribuce reálných dokumentů v klíčových okamžicích workflow.

Zabezpečení

 • Přístupová práva jednotlivců a skupin.
 • Řízení přístupu u složek nebo dokumentů s dědičností.
 • Synchronizace s doménou uživatelů systému Windows.
 • Volitelné ověřování uživatelů v systému Win­dows.
 • Šifrování SSL (Secure Socket Layer).

Kontrolní záznam / správa změn

 • Protokoly všech akcí u dokumentů a složek (včetně odstraňování).
 • Možnost zobrazit náhledy akcí podle projekto­vých složek.
 • Možnost vyzvat uživatele k zadání připomínek.
 • Možnost filtrování sestav podle uživatele, akce, data nebo času.
 • Možnost graficky zobrazovat změny mezi ver­zemi dat / návrhů, u souborů ve formátu DGN, DWG a DPR.

 

Účinné vyhledávání

 • Předem centrálně definované a vlastní dotazy vyhledávání.
 • Vyhledávání ve všech polích logického (booleov­ského) typu.
 • Možnost rozlišování velkých a malých písmen.
 • Vlastní zobrazování složek zajištěné prostřednictvím uloženého vyhledávání.
 • Možnost vytvořit, uložit a sdílet globální i uživatelsky specifické výběry.

Správa obsahu

 • Automatické indexování komponent.
 • Centrální pohled na vlastnosti indexovaných komponent.
 • Seznam všech dokumentů souvisejících s danou komponentou.
 • Dvoucestná navigace mezi indexem komponent a souvisejícími soubory.
 • Automatická tvorba trojrozměrného publikování.
 • Volitelné ruční přiřazování souvisejících souborů ke komponentám.

Distribuovaná architektura

 • Možnost spravovat jeden centrální index dokumentů.
 • Možnost ukládání souborů na místní servery za účelem úspory komunikace dat.
 • Možnost webového přístupu k dokumentům.

Databáze Unicode

 • Mezinárodní jazyková podpora.

Demo Mám zájem Mám dotaz