9.11.2016 | Kategorie: Aktuality

Zpracováváte projektovou dokumentaci a jste dodavatelé Slovak Telekom? Chcete, aby vámi předávaná data technické dokumentace liniových staveb odpovídala požadavkům Slovak Telekom? Potřebujete tisknout a exportovat výstupy do požadovaných formátů dle metodiky? Pak jistě využijete software pro sběr, zpracování a kontrolu prostorových dat ProGEO. 

 

ProGEO pro Slovak Telekom

Slovak Telekom jako správce telekomunikačních sítí stanovil požadavky na kvalitu a obsah předávaných dat projektové dokumentace a dokumentace skutečného provedení stavby. Zpracovatelům usnadní práci software ProGEO, ve kterém mohou podle datového modelu Slovak Telekom data zpracovat, vytvořit kresbu, zkontrolovat ji a pořídit požadované výstupy. ProGEO tak odpovídá vysokým nárokům uživatelů na software pro zpracování dat projektu i dokumentace skutečného provedení stavby.

Hlavní předností  ProGEO pro Slovak Telekom jsou nejen kontrolní funkce konfigurované podle požadavků směrnice, ale především definice grafických atributů. Doplnění této definice k funkcím základního modulu ProGEO (kresba, práce s body, tisky) modifikuje chování těchto funkcí podle požadavků směrnice Slovak Telekom. Součástí modulu je tak nabídka prvků pro kreslení v jednotlivých výkresech, předpis pro generování seznamu souřadnic, šablony tiskových výstupů, ikony pro připojování referenčních výkresů apod. Modul Slovak Telekom umožňuje kontrolu grafických atributů, obecné topologie kresby, kontrolu trasy, kontrolu topologie sítě - volné konce a umístění buněk a další.

VÝHODY
  • Použijte kompletní technologickou linku, která umožňuje zpracovat projekt či geodetické měření a vytvořit data dle definovaných požadavků.
  • Využijte možností uživatelsky přizpůsobit celý systém vlastnímu datovému modelu a postupu zpracování dat.
  • Aplikujte ucelenou kontrolu, která identifikuje veškeré chyby, respektive „prohřešky" proti metodice.
  • Pracujte s jednoduchým uživatelsky přátelským ovládáním na profesionální úrovni, s přehledným tříděním zakázek a snadnou evidencí.
  • Usnadněte si práci ve všech fázích zpracování geografických dat, od načtení bodů, přes pořízení kresby a její kontrolu až po tisk a export do požadovaných formátů.

ProGEO Slovak Telekom screenshot

Rádi Vám pomůžeme!

Pro nezávaznou konzultaci i cenovou poptávku nás neváhejte kontaktovat e-mailem pavel.borek@hsi.cz, telefonicky na čísle 602 201 539 nebo vyplňte následující formulář.