2.2.2016 | Kategorie: Aktuality

Zpracováváte výsledky geodetického měření a jste dodavatelé RWE? Chcete, aby vámi předávaná data dokumentace skutečného provedení stavby odpovídala požadavkům RWE? Potřebujete tisknout a exportovat výstupy do požadovaných formátů dle metodiky RWE? Pak jistě využijete software pro sběr, zpracování a kontrolu prostorových dat ProGEO. 

 

ProGEO pro RWE

RWE jako správce inženýrských sítí klade stále větší požadavky na kvalitu a obsah předávaných dat dokumentace skutečného provedení stavby. Zpracovatelům usnadní práci software ProGEO, ve kterém mohou podle datového modelu RWE naměřená data zpracovat, vytvořit kresbu, zkontrolovat ji a pořídit požadované výstupy. ProGEO tak odpovídá vysokým nárokům uživatelů na software pro zpracování dat DSPS.

Hlavní předností  ProGEO pro RWE jsou nejen kontrolní funkce konfigurované podle požadavků směrnice RWE, ale především definice grafických atributů. Doplnění této definice k funkcím základního modulu ProGEO (kresba, práce s body, tisky) modifikuje chování těchto funkcí podle požadavků směrnice RWE. Součástí modulu je tak nabídka prvků pro kreslení v jednotlivých výkresech, předpis pro generování seznamu souřadnic, šablony tiskových výstupů, ikony pro připojování referenčních výkresů apod.

Modul RWE umožňuje kontrolu obecné topologie kresby, kontrolou shody kresby a seznamu souřadnic, kontrolu trasy a křížení s trasou, kontrolu topologie sítě - volné konce a umístění buněk.

Výhody
  • Použijte kompletní technologickou linku, která umožňuje zpracovat geodetické měření a vytvořit data dle definovaných požadavků.
  • Používejte jeden software pro více správců inženýrských sítí a ušetřete náklady na softwarovou podporu několika různých a nesourodých systému.
  • Využijte možností uživatelsky přizpůsobit celý systém vlastnímu datovému modelu a postupu zpracování dat.
  • Aplikujte ucelenou kontrolu, která identifikuje veškeré chyby, respektive „prohřešky" proti metodice.
  • Pracujte s jednoduchým uživatelsky přátelským ovládáním na profesionální úrovni, s přehledným tříděním zakázek a snadnou evidencí.
  • Usnadněte si práci ve všech fázích zpracování geografických dat, od načtení bodů, přes pořízení kresby a její kontrolu až po tisk a export do požadovaných formátů.

 

 

výkonný nástroj pro zpracování výsledků geodetického měření

 

ProGEO umožňuje provádět všechny fáze zpracování geografických dat, od načtení bodů, přes pořízení kresby a její kontrolu až po tisk a export do požadovaných formátů. ProGEO je řešeno jako nadstavba platforem MicroStation nebo Bentley Map PowerView. 

Pro práci s měřenými body ProGEO udržuje databázi bodů propojenou s grafickou prezentací bodu ve výkresu. K dispozici je široká paleta funkcí pro práci s body  - od načtení seznamu souřadnic, přes konstrukční úlohy až po funkce na generování seznamů souřadnic, dávkové přečíslování a doplnění poznámek, kontrolu duplicit bodů, lokalizaci a vyhledávání bodů.

Kresebný aparát umožňuje vytvářet grafickou část dat podle datového modelu zakázky. Uživateli jsou pro aktivní model nabízeny povolené prvky, jejichž atributy systém nastaví podle definice. Základní kresebnou funkčnost menu doplňuje řada speciálních funkcí jako je konstrukční podpora, editace bodů současně s kresbou, funkce pro kreslení kót, šraf, schodů nebo dávkové změny grafických atributů, změny typů prvků a další.

Součástí nadstavby jsou také úlohy umožňující připravit soubor pro výstup na plotter či tiskárnu v předem definovaném formátu. Základní šablony obsahují formát účelové mapy dle ČSN 013411 a obecně definovaný formát. Uživatel si může vytvořit celou řadu šablon s definicí parametrů tisku, takže nemusí nastavení provádět stále znovu. Při tvorbě výstupního souboru je možné provést změnu atributů prvků (řada předpisů požaduje jinou barvu pro digitální podobu a jinou pro výtisk), doplnit soubor o hektometrickou síť, symbol severky, legendu, razítko či různé popisy.

 

Veškeré ovládání souborů je soustředěno do Správce zakázky. Správce umožňuje spravovat všechny dokumenty související se zakázkou – nejen vlastní výkresy a rastry, ale i seznamy souřadnic, fotografie nebo dokumenty MS Office. Nadstavba nabízí i funkce pro územní správu dat - Územní správce zakázek (umožňuje vyhledávání zakázek podle informací o stavbě, textu ve výkresu, adresy či parcelního čísla) či nástroje pro využívání dat celé České republiky z databáze RÚIAN.

 

Rádi Vám pomůžeme!

Pro nezávaznou konzultaci i cenovou poptávku nás neváhejte kontaktovat e-mailem pavel.borek@hsi.cz, telefonicky na čísle 602 201 539 nebo vyplňte následující formulář.