14.9.2016 | Kategorie: Aktuality

Zpracováváte výsledky geodetického měření a jste dodavatelé ČEZ Distribuce? Chcete, aby vámi předávaná data dokumentace skutečného provedení stavby odpovídala požadavkům ČEZ Distribuce? Potřebujete tisknout a exportovat výstupy do požadovaných formátů dle metodiky ČEZ Distribuce? Pak jistě využijete software pro sběr, zpracování a kontrolu prostorových dat ProGEO. 

 

ProGEO pro ČEZ Distribuce

ČEZ Distribuce jako správce inženýrských sítí klade stále větší požadavky na kvalitu a obsah předávaných dat dokumentace skutečného provedení stavby. Zpracovatelům usnadní práci software ProGEO, ve kterém mohou podle datového modelu ČEZ Distribuce naměřená data zpracovat, vytvořit kresbu, zkontrolovat ji a pořídit požadované výstupy. ProGEO tak odpovídá vysokým nárokům uživatelů na software pro zpracování dat DSPS.

Součástí modulu ČEZ Distribuce RDF jsou nejen definice grafických a negrafických atributů, potřebné knihovny buněk a čar, ale i podpůrné kresebné funkce např. pro vkládání detailů podle vzorů, kresbu jednopólového schéma, kreslení úsečníků s liniemi pro pozice, generování chrániček, vícenásobných vedení a další. Doplnění definice pro ČEZ Distribuce RDF k funkcím základního modulu ProGEO (kresba, práce s body, tisky) modifikuje chování těchto funkcí podle požadavků směrnice. Součástí modulu jsou např. ikony pro kreslení, šablony tiskových výstupů, ikony pro připojování referenčních výkresů a především sada kontrolních funkcí pro provedení závěrečné verifikace dat.

Výhody
  • Použijte kompletní technologickou linku, která umožňuje zpracovat geodetické měření a vytvořit data dle definovaných požadavků.
  • Používejte jeden software pro více správců inženýrských sítí a ušetřete náklady na softwarovou podporu několika různých a nesourodých systému.
  • Využijte možností uživatelsky přizpůsobit celý systém vlastnímu datovému modelu a postupu zpracování dat.
  • Aplikujte ucelenou kontrolu, která identifikuje veškeré chyby, respektive „prohřešky" proti metodice.
  • Pracujte s jednoduchým uživatelsky přátelským ovládáním na profesionální úrovni, s přehledným tříděním zakázek a snadnou evidencí.
  • Usnadněte si práci ve všech fázích zpracování geografických dat, od načtení bodů, přes pořízení kresby a její kontrolu až po tisk a export do požadovaných formátů.

 

výkonný nástroj pro zpracování výsledků geodetického měření

 

ProGEO umožňuje provádět všechny fáze zpracování geografických dat, od načtení bodů přes pořízení kresby a její kontrolu až po tisk a export do požadovaných formátů. ProGEO pro ČEZ Distribuce RDF je řešeno jako nadstavba platformy Bentley Map PowerView. 

Pro práci s měřenými body ProGEO udržuje databázi bodů propojenou s grafickou prezentací bodu ve výkresu. K dispozici je široká paleta funkcí pro práci s body  - od načtení seznamu souřadnic přes konstrukční úlohy až po funkce na generování seznamů souřadnic, kontrolu duplicit bodů, lokalizaci a vyhledávání bodů.

Kresebný aparát umožňuje vytvářet grafickou a i negrafickou část dat podle datového modelu zakázky. Uživateli jsou pro aktivní model nabízeny povolené prvky, jejichž atributy systém nastaví podle definice. Základní kresebnou funkčnost menu doplňuje řada speciálních funkcí jako je konstrukční podpora, funkce pro vkládání detailů z nabídky vzorů, kreslení jednopólových schémat, kreslení úsečníků s liniemi pro pozice, generování chrániček, tvorba relací, hromadná editace XFM atributů, přebírání dat z PD a další.

Součástí nadstavby jsou také úlohy umožňující připravit soubor pro výstup na plotter či tiskárnu v předem definovaném formátu. Dodávané šablony obsahují vedle obecných formátů (např. účelové mapy dle ČSN 013411) i šablony podle požadavků platné metodiky. Uživatel si také může vytvořit vlastní sadu šablon. Při tvorbě výstupního souboru je možné provést změnu atributů prvků (řada předpisů požaduje jinou barvu pro digitální podobu a jinou pro výtisk), doplnit soubor o hektometrickou síť, symbol severky, legendu, razítko či různé popisy.

 

ProGEO ČEZ Distribuce

Veškeré ovládání souborů je soustředěno do Správce zakázky. Správce umožňuje spravovat všechny dokumenty související se zakázkou – nejen vlastní výkresy a rastry, ale i seznamy souřadnic, fotografie nebo dokumenty MS Office. Nadstavba nabízí i funkce pro územní správu dat - Územní správce zakázek (umožňuje vyhledávání zakázek podle informací o stavbě, textu ve výkresu, adresy či parcelního čísla) či nástroje pro využívání dat celé České republiky z databáze RÚIAN. Důležitou součástí nadstavby jsou kontrolní funkce používané portálem ČEZ Distribuce při přejímce stavby. Všechny kontroly vytváří také textové protokoly s informací o provedené kontrole a počtu nalezených chyb. Některé chyby je možné i dávkově opravit. Nalezené chyby jsou rozděleny dle závažnosti do kategorií – kritické/nekritické/varování. V případě výskytu kritické chyby nelze stavbu přes portál ČEZ Distribuce předat.

 

Rádi Vám pomůžeme!

Pro nezávaznou konzultaci i cenovou poptávku nás neváhejte kontaktovat e-mailem pavel.borek@hsi.cz, telefonicky na čísle 602 201 539 nebo vyplňte následující formulář.