3.10.2016 | Kategorie: Články

Na konci května 2016 firma HSI nasadila na Státním pozemkovém úřadu řešení, pomocí kterého se každá přejímka dat VFP provedená referentem na pobočce Státního pozemkového úřadu zaeviduje v centrálním úložišti.

 

Systém, který má název POZEM+ Management View, odešle ihned po dokončení importu VFP a provedení všech kontrol veškeré informace o importovaných datech. Do centrálního úložiště se ukládají nejen údaje z hlavičky VFP (jméno zhotovitele, datum vytvoření dat, číslo komplexní pozemkové úpravy, verze VFP a verze softwaru, ze kterého bylo VFP vytvářeno, aj.) a informace o referentovi (jméno, verze software, ve kterém vylo VFP importováno, datum importu, poznámka), ale i vlastní počty chyb a varování (včetně příznaku, že příslušný referent varování schválil jako korektní a chybou není) pro jednotlivé typy chyb definované metodikou VFP. V případě, že referent v době přejímky není připojen k síti, přejímky se ukládají lokálně a hromadně se odešlou při nejbližší možní příležitosti, tedy po připojení k síti.

Odesílání dat z těžkého klienta (např. POZEM+ 16), ve kterém jsou data importována a kontrolována, řídí služba, která data z klienta ukládá do datového úložiště. Systém je otevřený pro sběr dat i z jiných softwarů. 

Veškerá data jsou tedy ukládána v centrální databázi. K datům je možno přistoupit skrze webovou aplikaci, která po přihlášení příslušného uživatele umožní prohlížet sumární informace o proběhnutých přejímkách dat. Tato data je zde možno dále filtrovat, třídit a exportovat do XLS.

Díky novému systému je Státní pozemkový úřad schopen vyhodnocovat chybovost odevzdávaných dat v závislosti na zhotoviteli dat nebo typu chyby. Na základě toho je pak možné optimalizovat definici kontrol v metodickém pokynu VFP.

Ing. Jan Vorlíček
projektový manažer a konzultant

Publikováno v HSI News číslo 37 / 2016