28.7.2017 | Kategorie: Aktuality

Jak automaticky komunikovat s vlastníky pozemků při projektování stavby (nejen metra) si v pilotním provozu otestovala projekční a inženýrská společnost METROPROJEKT Praha a.s.

Projektanti METROPROJEKTu potřebná data o vlastnících pozemků dotčených projektem plánované stavby ručně dohledávají v mapách katastru nemovitostí, složitým způsobem udržují jejich aktuálnost a případné změny komplikovaně dohledávají.  Vznikl tak požadavek na automatizaci tohoto procesu.

Na základě představeného funkčního řešení společnosti HSI, byl realizován pilotní projekt.

Informační systém od společnosti HSI zrychluje proces komunikace s vlastníky pozemků dotčenými projektem stavby (tzv. ingeneering stavby). Udržuje historické stavy dat katastru nemovitostí, stavební dokumentace i dílčí komunikace s vlastníky. Zároveň umožňuje pružně reagovat jak na změny v katastru nemovitostí, tak na změny ve vlastním projektu stavby. V systému lze například vytvořit přehled vlastníků, se kterými se aktuálně jedná, zjistit v jaké fázi jednání je a automaticky vygenerovat potřebné dokumenty dle šablon např. dopisy či smlouvy.

V rámci pilotního provozu proběhla implementace řešení, byla uspořádána sada školení, konzultace při realizaci pilotních projektů včetně jejich nastavení a odborná pomoc při vytváření šablon.