28.4.2017 | Kategorie: Aktuality

Hlavním tématem a pojítkem všech přednášek v pořadí již devátého Unicorn College Open, které proběhlo 21. dubna, byla oblast Geoinformatiky. Na současné dění, vize budoucnosti i možná úskalí jsme se podívali očima těch, kteří tvoří geoinformatické platformy nebo kterým geoinformatika výrazným způsobem pomáhá již teď.

Konferenci, která se odehrávala v Pražské konzervatoři na Dvořákově nábřeží, zhlédl zcela zaplněný sál, v němž se sešlo přes 300 posluchačů. V průběhu dne jednotliví přednášející postupně odpovídali na řadu otázek jako například: Proč a jak využívají geografická data společnosti z různých odvětví? Jak tím podporují svůj rozvoj? Jak tyto informace pomáhají v energetice, ve výrobě, v bankovnictví, v pojišťovnictví, či ve veřejném a osobním životě? Jakou souvislost má geoinformatika s pojmy jako je IoT či cloud? Kde všude se setkáváme s geografickými informačními systémy? Jaká prostorová data máme k dispozici?

Konferenci zahájil úvodním slovem Miroslav Kaňka, ředitel společnosti HSI, který po zahájení se rovnou ujal své keynote Geoinformatika včera, dnes a zítra. Se svými přednáškami zde dále vystoupili: Radek Kuttelwascher z ARCDATA PRAHA s Trendy v oblasti práce s prostorovými daty, Tomáš Staněk z Benley Systems s Augmented Reality in Geoinformatics, Václav Novák z UNIPETROL RPA s Využití geoinformací pro Asset a Property management ve skupině UNIPETROL, Oldřich Adámek z Pražské energetiky s Geoinformatika v energetice, Zbyněk Businský z ČEZ Distribuce s Jak Geoinformatika pomáhá v řízení energetiky, Carlien Stadhouders z Esri s Unlocking the power of location in business, Aleš Michl s Geoinformatika tisknutí peněz.