Portál pro sdílení infrastruktury

4.5.2015 | Kategorie: Články

Sítě pro vysokorychlostní přístup k internetu náleží do základní infrastruktury státu. Jsou vý­znamným komunikačním prostředkem moderního hospodářství a základním nástrojem znalostní spo­lečnosti. Začlenění do informační společnosti před­pokládá splnění několika podmínek, přičemž právě základní podmínkou je vysokorychlostní přístup k sítím elektronických komunikací a k informačním a komunikačním technologiím.

Nasazení mobilního řešení pro sběr dat v Tepelném hospodářství města Ústí nad Labem

27.4.2015 | Kategorie: Články

Ve společnosti THMÚ nasadila firma HSI webové řešení sběru dat, v němž se data zapisují prostřednictvím webového rozhraní přímo do konsolidované databáze měřených hodnot. Následně bylo implementováno mobilní ře­šení sběru dat, které doplňuje funkčnosti webové aplikace sběru dat. Dalším krokem k vyšší automatizaci bylo nasazení mobilního řešení tak, aby bylo možné provést zápis mě­řených hodnot z místa odečtu přímo do cen­trální databáze, což přináší odstranění mezičlánku ručního přepisu dat.

Archiv aktualit