Jak snadno a rychle získat informace o existenci energetických sítí v Praze

4.6.2015 | Kategorie: Články

Pokud chcete zjistit, zda se na vámi vymezeném území v Praze nacházejí sítě společnosti PREdistribuce, navštivte nový portál Skupiny PRE, který byl spuštěn dne 1. 4. 2015. Jeho součástí je automatizovaná podpora poskytování informací o existenci sítí včetně poskytování mapových podkladů, kterou realizovala společnost HSI, zavedením systému VEST.

Implementace systému AMI v praxi

29.5.2015 | Kategorie: Články

Jedním z hlavních projektů společnosti HSI, spol. s r.o. v oblasti systémů správy majetku v roce 2014 byla implementace systému AMI pro Východoslovenskou energetiku Holding a.s. (VSE Holding). V tomto článku bychom vám rádi představili rozsah celého řešení.

HSI, spol. s r.o. přináší svým zákazníkům přidanou hodnotu

22.5.2015 | Kategorie: Články

Problematika evidence majetku, jeho správy, údržby a prevence je nedílnou součástí řízení v každém ekonomickém subjektu. Proto se spo­lečnost HSI, spol. s r.o., od začátku své existence (r. 1992) snaží tuto oblast svými aktivitami plně podporovat a nabízí svá IT řešení v podobě účelových specifických systémů. Tou specifikou je využití geoinformatiky a souřadnicové loka­lizace sledovaných objektů.

Technologie Esri i pro menší vodárny

15.5.2015 | Kategorie: Články

Střední a menší vodárenské společnosti jsou nuceny se ve stále větší míře zabývat problematikou efektivity jejich fun­gování a současně i otázkami jejich konkurenceschopnosti na trhu. Významným faktorem v těchto procesech je dispo­nibilita komplexního informačního systému umožňujícího přístup k relevantním datům a odvozování informací ne­zbytných pro každodenní plnění úkolů až po informace po­žadované pro strategické rozhodovací procesy.

Archiv aktualit