Ojetí kolejnic pro SŽDC

25.3.2016 | Kategorie: Články

V souvislosti se zkvalitněním kontrol železničních dopravních cest byla pro SŽDC do stávajícího systému PSST-SMV úspěšně realizována nová úloha „Ojetí kolejnic“. Ta umožňuje ukládat velké objemy dat, týkajících se podrobných informací o stavu jednotlivých kolejnic na trati.

Mobilní řešení v Teplárně Strakonice, a. s.

21.3.2016 | Kategorie: Články

V minulém roce HSI úspěšně dokončilo implementaci mobilního řešení, které podporuje provádění revizních činností a odečtů dat v terénu a zvyšuje tak efektivitu práce jak kmenových zaměstnanců teplárny, tak dodavatelských firem. 

Nebojte se RDF

17.3.2016 | Kategorie: Články

Společnost ČEZ Distribuce, a. s. v roce 2015 zahájila produktivní provoz rozšířeného Geoportálu s podporou zpracování dat projektové dokumentace a dokumentace skutečného provedení stavby ve formátu RDF. Současně je od 3.2.2015 účinná revize metodiky DSO_ME_0139_r09 Dokumentace skutečného provedení stavby, související část projektové dokumentace a geodetické zaměření DSPS s formální změnou DSO_ME_0139_r09_z1 vydanou 15.7.2015. 

Implementace projektu „Rozšířený datový formát dokumentace skutečného provedení staveb“ ve společnosti ČEZ Distribuce, a. s.

15.3.2016 | Kategorie: Články

Společnost ČEZ Distribuce, a. s. zahájila v loňském roce prostřednictvím Geoportálu poskytování nových služeb pro odbornou veřejnost – především pro projektanty a dodavatele staveb. Automatizovala procesy poskytování podkladů pro zpracování a zpětné převzetí a kontroly jak projektové dokumentace, tak i dokumentace skutečného provedení staveb. Dochází tak k dalšímu urychlení zpracování dokumentace a to přispívá k rychlejšímu připojení zákazníků k distribuční síti. Webovou aplikaci naleznou všichni zájemci na adrese: https://geoportal.cezdistribuce.cz.

Archiv aktualit