20.9.2016 | Kategorie: Články

Nové verze programů ProGEO, HSI Tools a EnPRO uvolnilo HSI v polovině června 2016. Zákazníci vlastnící platný certifikát o Rozšířené Softwarové Podpoře (RSP) obdrželi upgrade softwaru zdarma.

 

Termín uvolnění nové verze byl navázán na platnost revize r10 směrnice DSO_ME_139 společnosti ČEZ Distribuce. Největší změny jsou tak v modulech pro ČEZ Distribuce – kromě změn konfigurace a datového modelu pro r10 vzniklo také několik nových funkcí.

Vyhledávání podle ORIG OID – k identifikaci prvků vyexportovaných z GIS je používán atribut ORIG_OID. V případě nalezení chyby na původních datech je pak v Prohlížení chyb tento identifikátor uváděn. Funkce slouží k jednoduchému a rychlému nalezení prvku podle tohoto identifikátoru ve výkresech z exportu a umožňuje tak porovnat původní a editovaný prvek. Nalezené prvky je možné prohlížet ve výkresu nebo přidat do výběrové množiny a zobrazit například ve funkci Identifikace.

Kontrola shody původních dat – funkce kontroluje, zdali ve výkresu nedošlo ke změně polohy nebo změně XFM atributů u prvků ve stavu Původní oproti exportovaným datům. Cílem kontroly je zamezit provádění změn v původních datech bez změny stavu prvku.

Kontrola SJZ EC - kontrola hodnoty atributu SJZ evidenčního celku. Povolené hodnoty SJZ evidenčního celku jsou zhotoviteli vydávány v protokolu při exportu dat z GIS. Funkce kontroluje to, zda hodnota je v protokolu uvedena i to, zda na původních prvcích nedošlo při editaci prvku ke změně této hodnoty.

Kontrola existence protokolu uzemnění – funkce je určena pro RDF i ZDF a kontroluje existenci protokolu uzemnění ke každému uzemnění ve stavu Nový. Název protokolu uzemnění musí obsahovat úplné SJZ skříně / podpěrného bodu / stanice umístěné vztažným bodem na kontrolovaném uzemnění. Každé uzemnění má svůj protokol.

Kontrola TZPR pro JDTM - kontroluje obsah odstavce Externí správa ÚMPS v technické zprávě. Kontrola probíhá pouze v případě zpracování polohopisu na území Plzeňského, Karlovarského a Libereckého kraje.

V souvislosti s novou směrnicí také proběhl 15. června 2016 již tradiční seminář pro zhotovitele ČEZ, kde jim byly změny ve směrnici i softwaru představeny.

Nová verze přináší i úpravy pro ostatní moduly. Například funkci na Vyhledávání dle XFM atributů – funkce vyhledá prvky dle definovaných hodnot negrafických atributů a umožňuje je následně prohlížet.

Dialog funkce nabízí výběr stavů hledaných prvků i výběr zpracovávaných výkresů. Uživatel může hledaný prvek vybrat z roletového menu nebo detekovat prvek ve výkresu – a v dialogu pak návazně určit atributy, podle kterých se mají prvky vyhledávat. Vyhledané prvky je možné postupně prohlížet nebo zobrazit ve funkci Identifikace.

Nebo změnu struktury XFM zakázky, která již neobsahuje adresář _ORD s definicí XFM. Tato definice se čte přímo ze vzoru, podle kterého byla zakázka založena. Tím se výrazně zmenšila velikost adresáře zakázky a zrychlilo jak založení, tak otevření zakázky.

Pro moduly PRE vznikla například nová parametrická značka pro vkládání RIS s přípojnicí a vývody.

Věříme, že i uživatelé ostatních kontrolních modulů ocení novinky verze 16 – např. souhrnný protokol protokol.txt, který obsahuje výpis chyb podle klasifikace. Nebo výpis bodů z databáze při spuštění, který automaticky zvolí šablonu podle definice zakázky a v neposlední řadě je podporu Windows 10.

 

Ing. Daniela Doksanská
projektový manažer a konzultant

Publikováno v HSI News číslo 37 / 2016