3.2.2017 | Kategorie: Články

Jak to tak někdy bývá, celý rok skoro nic a na konci roku všechno. Aktivity Vectoring a G2, o kterých dnes chceme informovat, se začaly připravovat již na počátku roku 2016. K oficiálnímu potvrzení však došlo až ve druhé polovině roku. O co se tedy jedná?

 

Projekt Vectoring

Vectoring má dopad na poskytování datových služeb po metalické síti. Vectorovaná karta se přidává do rozvaděčů a umožňuje na principech, které známe ze sluchátek, odstranit šum v signálu a tím rapidně zvýšit dosah a propustnost - například internetového připojení. Má to ale jeden malý háček. V okamžiku, kdy se umístí dvě karty na kabely, které se někde dál v trase potkají, vectoring přestává fungovat - je to, jako když si do sluchátek pustíte rock a dechovku zároveň.

Proto má úloha vectoringu za úkol nalézt všechny vectorovatelné kabely a tam, kde to nedokáže automat (více variant, které trasování v místní síti nabízí jako spojení dvou rozvaděčů) rozhodnout, musí rozhodnout uživatel v systému MacroTEL.

Synergickým efektem této služby je propojení mezi logickou a fyzickou složkou sítě, automatizace funkce rozpárování a v neposlední řadě je to nástroj, který umožní odhalit chybu v datech.

 

Projekt G2

Projekt G2 má hodně blízko k aktivitě představené výše.  Úloha je čistě automatická a má za úkol pro zadaný definiční bod říci, zda lze na tomto definičním bodu zřídit službu. Přičemž to, aby ji bylo možno zřídit s ekonomicky rozumným rozpočtem, je třeba najít v okolí parcely vlastníka rozvaděč nebo rezervu, trasu sítě s možností výpichu anebo sloup s nadzemním vedením.

Úloha pro tuto analýzu využívá polohopisná data o síti, schématická data metalické sítě včetně trasování a nadzemní síť. Pro určení parcely jsou využívána data RUIAN. Vzhledem k tomu, že tato úloha je kritická z pohledu korektnosti výpočtu, vytvořili jsme testovací aplikaci, která zobrazuje postup s výsledky výpočtu. Toto je také jediná uživatelská aplikace celého řešení.

 

 

 

Obě úlohy jsou nyní již nasazeny na testovací prostředí a jsou prováděny integrační testy na ostatní systémy v CETINu.

Ing. David Kaufman
projektový manažer a konzultant