Nebojte se RDF

17.3.2016 | Kategorie: Články

Společnost ČEZ Distribuce, a. s. v roce 2015 zahájila produktivní provoz rozšířeného Geoportálu s podporou zpracování dat projektové dokumentace a dokumentace skutečného provedení stavby ve formátu RDF. Současně je od 3.2.2015 účinná revize metodiky DSO_ME_0139_r09 Dokumentace skutečného provedení stavby, související část projektové dokumentace a geodetické zaměření DSPS s formální změnou DSO_ME_0139_r09_z1 vydanou 15.7.2015. 

Implementace projektu „Rozšířený datový formát dokumentace skutečného provedení staveb“ ve společnosti ČEZ Distribuce, a. s.

15.3.2016 | Kategorie: Články

Společnost ČEZ Distribuce, a. s. zahájila v loňském roce prostřednictvím Geoportálu poskytování nových služeb pro odbornou veřejnost – především pro projektanty a dodavatele staveb. Automatizovala procesy poskytování podkladů pro zpracování a zpětné převzetí a kontroly jak projektové dokumentace, tak i dokumentace skutečného provedení staveb. Dochází tak k dalšímu urychlení zpracování dokumentace a to přispívá k rychlejšímu připojení zákazníků k distribuční síti. Webovou aplikaci naleznou všichni zájemci na adrese: https://geoportal.cezdistribuce.cz.

Software AMI pro řízení údržby ve výrobním prostředí automotive industry

15.3.2016 | Kategorie: Články

Společnost HSI, spol. s r.o. vytvořila inovativní systém AMI - Údržba, který je určen pro potřeby společností v prostředí automobilového průmyslu. Jedná se o přehledný a jednoduchý systém pro řízení pracovníků údržby, ve kterém jsou evidovány stabilní zařízení tj. linky a stroje. Ty se při zadání požadavku v systému mohou dále hierarchicky členit na podrobnější úrovně opravy strojního zařízení a jeho součástí.

Aktuální číslo časopisu HSI NEWS právě vyšlo

7.3.2016 | Kategorie: Aktuality

Představujeme Vám 36. vydání našeho firemního bulletinu. Přečtete si o projektu „Rozšířený datový formát dokumentace skutečného provedení staveb“ ve společnosti ČEZ Distribuce, a.s. i o inovativním modulu údržba určeném pro výrobní prostředí.

Archiv aktualit